Thưởng Tết 2018 cao nhất ở Hà Nội hơn cả trăm triệu so với năm ngoái

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất ở Thủ đô là 325 triệu đồng/người của một doanh nghiệp FDI, trong khi năm ngoái mức thưởng cao nhất chỉ là 205 triệu đồng. 

Khối doanh nghiệp FDI tại Hà Nội có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân là 4,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 700.000 đồng/người. 

Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38,150 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. 

Trong khu vực doanh nghiệp dân doanh, đơn vị có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người, mức thưởng bình quân là 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước.

Dịp Tết Dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của doanh nghiệp dân doanh là 600.000 đồng/người, tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.
Thưởng Tết 2018 cao nhất ở Hà Nội hơn cả trăm triệu so với năm ngoái ảnh 1

Doanh nghiệp có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân xếp thứ ba với 3,85 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân là 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng Tết Âm lịch bình quân thấp nhất với 3,7 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Năm nay, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết dương lịch 2018 cho người lao động. Đối với thưởng Tết âm lịch 2018, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5- 8%.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm