TP HCM chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về quy định tách thửa

(PLVN) -  UBND TP HCM vừa có chỉ đạo các Sở, ngành giải quyết những vướng mắc về quy định tách thửa đất hỗn hợp, đất nông nghiệp... 

Còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ trong quy định về tách thửa.

Còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ trong quy định về tách thửa.

Để giải quyết vướng mắc về quy định tách thửa đất ở thuộc khu vực quy hoạch đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, UBND TP HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND quận, huyện đánh giá tính khả thi, những bất hợp lý của các khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Phân loại, xây dựng tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện các quyền theo quy định pháp luật đất đai.

Đối với vướng mắc về tách thửa đất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh nội dung cho dễ hiểu, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cũng được giao theo dõi, cập nhật thông tin, chủ trương về điều chỉnh Nghị định thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ đang triển khai; tham mưu điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND TP cho phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm