TP HCM: Gia đình tiêu biểu góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp

(PLVN) - Tại “Ngày hội văn hóa - gia đình hạnh phúc” diễn ra sáng 5/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP HCM tuyên dương 53 gia đình CNVC-LĐ văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu, đại diện cho đông đảo gia đình CNVC-LĐ của TP, được bầu chọn từ các công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP.
53 gia đình CNVC-LĐ văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu được tuyên dương.
53 gia đình CNVC-LĐ văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu được tuyên dương.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Chí Tâm khẳng định, ngày nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng với những giá trị nhân văn tiến bộ theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em.

Trách nhiệm giữa nam và nữ trong công việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao. Quyền trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, được xã hội, gia đình thực hiện và phát huy

Trong 53 gia đình tiêu biểu, mỗi gia đình có hoàn cảnh, công việc khác nhau, nhưng tất cả đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú. Các gia đình tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội do Công đoàn, địa phương nơi cư trú, đơn vị, doanh nghiệp phát động.

Theo ông Phạm Chí Tâm, trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, từ đó góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhân nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách... đã được gia đình Việt Nam luôn giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Từ đó, ông Phạm Chí Tâm mong rằng, các gia đình sẽ tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào về xây dựng gia đình. Bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp bền vững của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng trở nên văn minh, giàu đẹp từ trong mỗi gia đình, trong mỗi nếp nhà.

Tại ngày hội, các gia đình đã gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Các gia đình tham gia sân chơi gia đình "Gia đình là số 1"; Trình diễn thời trang "Sắc màu hạnh phúc"; Gameshow "Cả nhà cùng hát"; tham gia gian hàng phúc lợi đoàn viên, phụ nữ làm đẹp...

Đọc thêm