TP HCM lên phương án thành lập bộ máy hành chính thành phố hướng Đông

(PLVN) -  UBND TP HCM vừa ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP HCM (Quận 2, 9, Thủ Đức) do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. 

Ảnh minh họa: CafeF

Ảnh minh họa: CafeF

Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phát triển tổng thể khu đô thị sáng tạo phía Đông. Tổng hợp một số định hướng và chỉ tiêu quan trọng đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực.

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật song song với chiến lược phát triển kinh tế tri thức, các chương trình kêu gọi đầu tư phát triển đô thị và thu hút nhân tài đến sống và làm việc tại khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông. Nghiên cứu các chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch và phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông.

Mặt khác, chỉ đạo công tác tăng cường cải cách hành chánh, đổi mới quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phối hợp giữa 3 quận (Quận 2, 9 và Thủ Đức), nghiên cứu kinh nghiệm ở các TP lớn của nước ngoài để đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển hệ sinh thái sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP HCM, hướng đến chuẩn bị thành lập bộ máy hành chính thành phố hướng Đông.

Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung (bao gồm hệ thống dữ liệu về đất đai, giao thông, kênh rạch, công trình) trên địa bàn 3 quận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý các nguồn lực.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo và truyền thông, thực hiện các chương trình tham vấn cộng đồng và xúc tiến hợp tác quốc tế nhằm giới thiệu về vai trò, ý tưởng quy hoạch, các dự án tiềm năng của khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP HCM và thu hút các nguồn đầu tư phát triển. Nghiên cứu ban hành các quy chế, quy định quản lý, chương trình hành động phù hợp để tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP HCM.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm