TP Hòa Bình đầu tư 1400 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

(PLVN) - Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hoà Bình ước đạt khoảng 1400 tỷ đồng.

TP Hòa Bình đầu tư 1400 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng.

TP Hòa Bình đầu tư 1400 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong đó, nguồn thu từ đất đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 286 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, TP Hoà Bình đã tập trung đầu tư vào các lĩnh vực: y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông và các dự án về đô thị. Những hoạt động này đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị TP.

TPHoà Bình đang thực hiện tái đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng vốn các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Bên cạnh đó, TPố cũng bố trí ưu tiên vốn cho các công trình đã hoàn thành, công trình cấp bách.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi và nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công để điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 đối với các dự án chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân thấp.

Đến quý 3 năm 2020, nếu dự án đầu tư công giải ngân dưới 70% kế hoạch thì thực hiện điều chuyển vốn cho dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn hoặc cắt giảm bởi kế hoạch vốn đã giao./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm