TP Việt Trì kiến nghị chuyển đổi một số nhà văn hóa khu dân cư thành đất ở để bán đấu giá

(PLVN) - Ngày 2/6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn TP Việt Trì.
Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khảo sát về tình hình quản lý và sử dụng tài sản công
Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khảo sát về tình hình quản lý và sử dụng tài sản công

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các cơ sở: Trung tâm Văn hóa và chiếu phim; Trung tâm Quản lý, khai thác Khu liên hợp thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Rạp chiếu bóng Long Châu Sa, Khu liên hiệp thể thao Bảo Đà thuộc UBND TP Việt Trì.

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND TP Việt Trì cho biết, tính đến hết năm 2019, TP Việt Trì đang quản lý, sử dụng hơn 945.000 m2 đất công; 633 cơ sở nhà, trụ sở. Việc quản lý, sử dụng nhà, đất các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cơ bản hiệu quả, đúng mục đích. Việc đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Hàng năm, TP Việt Trì đều thực hiện công khai và yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.  

Giai đoạn 2015 - 2019, trên địa bàn TP đã thực hiện sắp xếp, xử lý 2 tài sản nhà, đất: Khu đất trụ sở cơ quan cũ của UBND phường Gia Cẩm (diện tích 611,4m2) đã thực hiện chuyển sang đất giao thông thuộc dự án khu nhà ở Đồng Láng Cầu thuộc địa bàn phường Gia Cẩm và phường Minh Nông. Khu đất, nhà trụ sở cơ quan cũ của UBND phường Vân Cơ (diện tích 711,1m2) để đấu giá quyền sử dụng đất ở.

Số tiền thu được là 15,9 tỷ đồng đã nộp ngân sách để đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. Cũng trong giai đoạn này, UBND TP đã triển khai 50 khu vực đấu giá quyền sử dụng đất với 1.588 ô có diện tích hơn 190.000m2, tổng số tiền thu được là 1.367 tỷ đồng.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ kiểm tra tại sân vận động Bảo Đà
 Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ kiểm tra tại sân vận động Bảo Đà 

TP Việt Trì đề nghị tỉnh tiếp tục giao UBND TP rà soát, sắp xếp các tài sản cơ sở nhà, đất của toàn bộ các đơn vị trên địa bàn, đảm bảo sử dụng hiệu quả, phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển chung của thành phố. Cho phép thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc TP.

Cho phép TP lập quy hoạch, hoàn chỉnh các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất đang không sử dụng. Đối với các đơn vị sản xuất, nhà máy đang nằm trong khu trung tâm thành phố gây ô nhiễm môi trường đã có cơ sở mới tại vị trí khác nhau như Vigracera, CMC… đề nghị cho chấm dứt hoạt động và chuyển đổi sang đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất. Cho phép chuyển đổi một số nhà văn hóa khu dân cư dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập thành đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Công tác quản lý tài sản công cần tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn TP Việt Trì có nhiều thiết chế văn hóa, thể thao nhưng việc sử dụng còn chưa thật sự hiệu quả, nhiều công trình dự án thu chưa đủ chi, không có nguồn lực duy tu, bảo dưỡng.

Ông Châu đề nghị lãnh đạo TP Việt Trì và các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh quy hoạch TP Việt Trì để đảm bảo hài hòa các lợi ích kinh tế, xã hội. Rà soát tổng thể việc sử dụng quỹ đất của các phường, xã, đơn vị, nhà đầu tư, các doanh nghiệp để báo cáo, từ đó xây dựng phương án điều chỉnh việc sử dụng tài sản công chung phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và người dân./.

Đọc thêm