Bộ Tư pháp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

(PLVN) - Ngày 31/7/2019, tại Nha Trang, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho gần 100 đại biểu là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh: Đắc Lắc, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định và đại diện các Sở, ngành, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Bộ Tư pháp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

 Tại Hội nghị, đại biểu tham dự tập huấn đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Tư pháp giới thiệu, hướng dẫn nội dung của 04 chuyên đề: Một số nội dung mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017; Kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường; Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác BTNN; Nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu BTNN cùng một số ví dụ cụ thể để minh họa cho trình tự thực hiện các bước trong công tác giải quyết yêu cầu BTNN. 

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn như: người bị thiệt hại gửi đơn yêu cầu giải quyết BTNN nhưng không có giấy tờ tùy thân nên bị từ chối tiếp nhận; vấn đề quy định về thời gian giải quyết BTNN với việc thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cơ quan/cá nhân nào có trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp huyện, cấp xã quản lý nhà nước về công tác BTNN tại địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN năm 2017 cần phải được đẩy mạnh hơn nữa để mọi người dân ở cơ sở, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đều biết đến các quy định của Luật …đã được các báo cáo viên giải đáp thỏa đáng, kịp thời.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm bắt, vận dụng tốt hơn các quy định của Luật TNBTCNN và văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình giải quyết các vụ việc yêu cầu BTNN tại địa phương khi có phát sinh, đồng thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của đại biểu về các kỹ năng nghiệp vụ, cũng như một số vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể. Từ đó xây dựng một nên hành chính công vụ văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền con người và các quyền cơ bản của công dân.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm