Công tác Tư pháp đóng góp hiệu quả vào sự chỉ đạo, điều hành của địa phương

(PLO) - Hôm qua (18/10), làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn về sự phối kết hợp trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự (THADS) tại địa bàn, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh: “Công tác tư pháp và THADS là nhiệm vụ của chính quyền địa phương nên sự phối kết hợp giữa Bộ Tư pháp và địa phương là rất quan trọng, quyết định hiệu quả công tác của Sở Tư pháp, các Phòng, cán bộ tư pháp và cơ quan THADS các cấp”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc với  Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Ông Vi Văn Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc. 
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tư pháp và THADS
Đánh giá về công tác tư pháp và THADS của tỉnh năm 2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tô Hùng Khoa cho rằng, công tác tư pháp được thực hiện có hiệu quả, tham gia đóng góp vào sự chỉ đạo, điều hành của địa phương, chất lượng công tác chuyên môn có chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực như công tác xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản qui phạm pháp luật, công tác quản lý pháp chế, hướng dẫn xây dựng hương ước, qui ước cơ sở, công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản qui phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý…
Công tác THADS cũng được UBND tỉnh đánh giá tiếp tục đạt được những tiến bộ nhất định, bộ máy tổ chức tiếp tục được củng cố, kiện toàn, kết quả thi hành án về việc và tiền của toàn tỉnh đạt cao so với năm 2012, công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS đã được kiểm soát tốt hơn và đi vào nền nếp, công tác phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành với cơ quan THADS được thực hiện thường xuyên, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác THADS.
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân của một số tồn tại, hạn chế trong công tác tư pháp và THADS là những năm gần đây, ngành Tư pháp được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới với yêu cầu ngày càng cao nhưng do đội ngũ cán bộ của Sở còn thiếu về số lượng, một số cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên còn xảy ra hiện tượng quá tải về công việc, hiệu quả một số mặt 
công tác chưa cao, nguồn lực dành cho công tác tư pháp chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Về công tác THADS, việc giảm án tồn đọng so với các năm trước là khó khăn lớn đối với THADS tỉnh vì chủ yếu là những loại việc tồn đọng từ nhiều năm trước, đương sự không có tài sản để thi hành, án thụ lý tăng cao hơn so với năm trước; một số đơn vị cấp huyện còn khó khăn về trụ sở, biên chế, kho tang vật chứng… 
Tư pháp và THADS phải cùng nỗ lực
Trước đó, tại buổi làm việc với Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh, ghi nhận những kiến nghị, phản ánh của Sở và các Phòng Tư pháp, Cục THADS và các Chi cục THADS, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn về công tác tư pháp và THADS, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá tích cực những kết quả mà các cơ quan tư pháp, THADS của Lạng Sơn đã đạt được từ đầu năm. 
Bộ trưởng lưu ý, ngành Tư pháp được giao nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao cho thấy ngành Tư pháp ngày càng trở thành một trong những ngành quan trọng của Chính phủ cũng như chính quyền các cấp. Vì vậy, toàn ngành phải có nhiều nỗ lực mới có thể hoàn thành, để công tác tư pháp đi sâu vào các vấn đề phát triển đất nước, trở thành cơ quan trọng yếu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Trước thực trạng “Lạng Sơn đang “hẫng” trong đội ngũ cán bộ tư pháp ở cả cấp huyện, cấp xã trong khi câu chuyện đầu tiên để triển khai tốt nhiệm vụ vẫn là con người”, Bộ trưởng yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh đề xuất giải pháp để chấn chỉnh (tạo nguồn, đào tạo cán bộ tư pháp – hộ tịch đáp ứng yêu cầu) tạo đột phá trong năm 2014, kiện toàn tổ chức để Tư pháp Lạng Sơn ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, Tư pháp Lạng Sơn cần tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý Luật sư, hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp… góp phần ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Đối với công tác THADS, Bộ trưởng mong muốn THADS tỉnh Lạng Sơn phải chủ động vượt qua “những nặng nề, phức tạp” của công tác này, không chủ quan trước những thành tích đã đạt được, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả công tác của công tác THADS, để công tác THADS cả nước nói chung và của Lạng Sơn nói riêng “có được sự tin cậy của người dân”, làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao.
* Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn Lương Văn Kích: “Để khắc phục hạn chế và phát huy hiệu quả công tác, Sở Tư pháp tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp ban hành theo thẩm quyền, phối hợp hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp liên quan đến các công tác theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính, bổ sung biên chế để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho ngành Tư pháp…, và đề xuất với UBND tỉnh tạo điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất cho hoạt động của Sở”
* Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn Đỗ Xuân Hợi: “Năm 2013, Cục THADS đã thi hành được 92% về việc và 90% về tiền trong số các vụ việc có điều kiện thi hành, chuyển kỳ sau 1.275 việc (tăng 3% so với năm 2012) và hơn 39 tỷ đồng (giảm 1% so với năm 2012), lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm được 43 việc với tổng số tiền là hơn 779 triệu đồng. Với các kết quả đó, trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ đạo THADS, phối hợp để ký kết Quy chế phối hợp với các cơ quan tố tụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…”
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm