Cục THADS tỉnh Quảng Bình vượt nhiều chỉ tiêu Tổng Cục giao

(PLVN) - Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Bình cho biết, trong năm 2019 (từ ngày 1/10/2018 đến ngày 30/9/2019), tổng số việc mà lực lượng đơn vị này phải thi hành là 4.455 việc, tăng 659 việc (15%) so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số cũ chuyển sang là 1.049 việc, số thu lý mới là 3.453 việc, tăng 489 việc (14%) so với cùng kỳ.

Cục THADS tỉnh Quảng Bình trong một buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh.

Cục THADS tỉnh Quảng Bình trong một buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh.

Kết quả xác minh, phân loại có: 3.584 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 80%), tăng 525 việc (15%) so với cùng kỳ năm và 871 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 20%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3.041 việc, đạt tỷ lệ 84,85% (vượt 11,35% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).

Về tổng số tiền phải thi hành là 1.066.140.600.000 đồng (tăng 623.302.841.000 đồng (58,5%) so với cùng kỳ). Kết quả xác minh, phân loại có 278.096.818.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 26%, giảm 95.178.114.000 đồng so với cùng kỳ. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 104.486.594.000 đồng (đạt tỷ lệ 37,57% và vượt 2,57% chỉ tiêu Tổng cục giao). Tổng số việc và tiền phải chuyển kỳ sau là 1.414 việc và 961.654.107.000 đồng.

Bên cạnh đó, việc xác minh, phân loại án được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực chất, kết quả phân loại án chính xác; số liệu thống kê về án có điều kiện và chưa có điều kiện luôn phù hợp với thực tế.

 Lực lượng THADS Quảng Bình luôn có nhiều nỗ lực trong hoạt động công tác.

Mặc dù năm 2019 gặp phải nhiều khó khăn nhưng ngành THADS ở tỉnh Quảng Bình đã có sự linh hoạt, kịp thời trong công tác quản lý; cơ cấu tổ chức của Cục, các Chi cục tiếp tục được kiện toàn và đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt; công tác tiếp dân được quan tâm nhiều hơn, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng, đúng quy trình; mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì…

Đặc biệt, lãnh đạo Cục THADS tỉnh này tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, quản lý điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức THADS, nhất là vướng mắc về nghiệp vụ trong tổ chức THA.

Nhìn chung, Cục THADS tỉnh Quảng Bình đã bám sát các chương trình, kế hoạch của Tổng cục THADS để chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác và cơ bản các cơ quan của Cục này đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được được giao năm 2019.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm