Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong hệ thống thi hành án dân sự

(PLVN) -Trong những năm qua, phong trào thi đua của hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Nhờ đó, góp phần giúp các cơ quan THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, số vụ việc có điều kiện thi hành cơ bản được giải quyết dứt điểm,đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao nhà tình nghĩa.

Thi đua tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn (2016-2020) với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Dương đã tổ chức quán triệt kịp thời đầy đủ nội dung thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị đồng thời xác định thi đua, khen thưởng là động lực để mỗi cá nhân, tập thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ vậy, trong 05 năm qua (2015-2019), dù là địa phương đứng thứ 6 về việc và thứ 4 về tiền so với toàn quốc, bình quân mỗi Chấp hành viên thụ lý giải quyết hơn 413 việc, tiền trên 116 tỷ đồng, trong khi biên chế còn thiếu (148/158) nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng, đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể: đã thi hành xong 94.819 việc, đạt tỷ lệ 94,44%; về tiền thi hành xong 7.301 tỷ 304 triệu 089 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 68,80%.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ninh Đinh Khắc Khang trao hỗ trợ cho hộ nghèo 

Bên cạnh việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao hàng năm, Cục THADS tỉnh Quảng Ninh hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” theo kế hoạch của Ngành và địa phương phát động. Theo đó, Cục đã triển khai các nội dung phù hợp với đặc thù công tác THADS như: tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp, giúp đỡ ngày công lao động để tham gia xây dựng các hạ tầng nông thôn; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành quvên góp, ủng hộ cho các hộ gia đình nghèo, trẻ em có điều kiện khó khăn; tham gia ủng hộ qũy khuyến học và hỗ trợ tiền để mua săm trang thiết bị nhà văn hoá; tặng bò giống cho hộ nghèo… Với những kết quả đã đạt được, trong 4 năm liền (2016, 2017, 2018, 2019) Cục THADS tỉnh đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Tổng cục THADS tặng bằng khen, giấy khen...

Còn tại Bến Tre, Cục THADS tỉnh luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS phát động để tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị.  Nhờ vậy, trong 05 năm qua, Cục THADS tỉnh Bến Tre luôn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án về việc, về tiền được giao. Đối với các việc án khó khăn, phức tạp, Cục THADS luôn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên các cơ quan THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân, góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Hệ thống THADS tại địa phương.

Nhiều giải pháp từ cơ sở

Với đặc thù là địa bàn rộng lớn, chia cắt, đi lại khó khăn, nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, am hiểu pháp luật còn hạn chế, nhiều địa bàn là điểm nóng về dân tộc và tôn giáo, số lượng việc và tiền tăng cao theo từng năm nhưng Chi cục THADS huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã nỗ lực thi đua, khắc phục mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Cụ thể, trong 05 năm qua (giai đoạn 2015-2019), đơn vị đã giải quyết xong tổng cộng 2.122 việc tương ứng với số tiền đã giải quyết xong là 17 tỷ 860 triệu 631 nghìn đồng, bình quân tỷ lệ thi hành xong đạt 96,33% về việc và 73,7% về giá trị. Các mặt công tác khác như: tổ chức cán bộ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng....cũng được chú trọng và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Với thành tích đó, 03 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc và được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Cờ thi đua Ngành Tư pháp; năm 2016, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen và nhiều giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương. .

Là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh Bắc Giang trong tỷ lệ thi hành án về việc và tiền hàng năm giai đoạn 2015-2020, Chi cục THADS huyện Yên Thế luôn chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác hàng năm, phát động các phong trào thi đua, đề ra các chỉ tiêu thi đua cho công chức, người lao động nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công chức nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ luôn được tập thể lãnh đạo Chi cục quan tâm, có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện. Chi cục cũng luôn quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các phong trào được ngành, địa phương phát động, như: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, trong các giải pháp đề ra, Chi cục sẽ tiếp tục riển khai đầy đủ, kịp thời các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, duy trì phong trào thi đua sôi nổi của đơn vị.

Với động lực từ các phong trào thi đua đó, cán bộ, công chức của Chi cục đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc. Một trong số đó là phân công chấp hành viên bám sát địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương đặc biệt là phối hợp với trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ hoà giải tuyên truyền pháp luật để vận động gia đình, người thân của đối tượng phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Đối với trường hợp chống đối thì kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế; chú trọng giải quyết việc có điều kiện thi hành còn tồn đọng, có giá trị lớn.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, các phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS thời gian qua đã được tập trung đẩy mạnh, qua đó công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Thể chế, cơ sở pháp lý cho việc triển khai hoạt động THADS cơ bản đã được hoàn thiện; tổ chức, bộ máy tiếp tục được kiện toàn, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên.

Số lượng về việc, về tiền phải thi hành tăng cao qua từng năm, kết quả thi hành án đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, từ năm 2015 đến hết ngày 30/9/2020, đã thi hành xong 3.343.006 việc/34.127.596 việc có điều kiện thi hành; đã thi hành xong 247.868 tỷ 660 triệu 767 nghìn đồng/ 606.465 tỷ 780 triệu 589 nghìn đồng có điều kiện thi hành. Công tác xác minh, phân loại án được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. Qua số liệu hàng năm cho thấy, kết quả công tác THADS ngày càng bền vững, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm