Hoạt động của Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp năm 2017 nhiều khởi sắc

(PLO) -Ngày 22/12, dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã làm việc với các tổ chức Đảng – Đoàn thể về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Hoạt động của Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp năm 2017 nhiều khởi sắc

Năm 2017, căn cứ vào nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, các tổ chức Đảng – Đoàn thể của Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh năm 2017 cũng có nhiều khởi sắc, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Các Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Trần Tiến Dũng và Lê Tiến Châu đều đánh giá cao kết quả đạt được của các tổ chức Đảng – Đoàn thể và đưa ra nhiều gợi ý hoạt động trong thời gian tới. 

Bày tỏ vui mừng vì hoạt động của Đảng – Đoàn thể trong năm 2017 có nhiều khởi sắc, chuyển biến rõ nét, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Đảng, Đoàn, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và cơ bản nhất trí các đề xuất của các tổ chức, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan để thực hiện. Mong các tổ chức Đảng - Đoàn thể tiếp tục chủ động phát huy những việc đã làm được, Bộ trưởng cũng yêu cầu các tổ chức phải nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ và động viên kịp thời để nâng cao khối đoàn kết đơn vị, cơ quan; phải bám sát và lấy nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp làm trung tâm khi triển khai hoạt động. 

Cùng với đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp cũng tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Cán sự, các ủy viên Ban Cán sự năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm