Khi các ngành cùng “vào cuộc” thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW

(PLVN) - Nhìn lại 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bộ, Nhân dân cho thấy, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, trong đó nhiều ngành, địa phương đã nỗ lực, tích cực triển khai và đạt những kết quả tích cực.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, vì vậy, trong những năm qua, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk  đã tích cực đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, ngành KSND tỉnh đã có những hình thức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân ở địa phương một cách phù hợp, hiệu quả như: qua các buổi tham gia trợ giúp pháp lý; qua trang thông tin điện tử của Ngành.


Đặc biệt,  một trong những hình thức được ngành KSND Đắk Lắk thực hiện hiệu quả là tuyên truyền thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại các phiên tòa, nhất là các phiên tòa lưu động ở nơi xảy ra tội phạm. Trong 15 năm, VKSND hai cấp đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức hơn 1.112 phiên toà xét xử lưu động và 704 vụ án trọng điểm nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, đồng thời góp phần tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ các cơ quan tư pháp, được cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp ghi nhận và đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Còn tại Bình Thuận, Sở Giao thông vận tải tỉnh này cho biết, sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành, Sở đã tổ chức Hội nghị quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở. Trong 15 năm qua, Sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến 15.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải và nhân dân thông qua Hội nghị tập huấn, tổ chức Ngày Pháp luật; đăng trên báo Bình Thuận, trên website của Sở khoảng hơn 500 bài viết; phát hành 35.000 tờ rơi tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, giao thông đường bộ, đường thủy nội dịa, các điều kiện kinh doanh vận tải, thiết bị giám sát hành trình...; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận xây dựng rất nhiều phóng sự về chuyên mục an toàn giao thông để tuyên truyền về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh …Nhờ đó, ý thức của nhân dân nói chung và của người tham gia giao thông nói riêng đã có chuyển biến hơn trước, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

Tại Sở LĐ-TB và XH Đồng Tháp, xác định rõ phổ biến giáo dục pháp luật là bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, Sở Lao động – TB&XH đã chỉ đạo quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị. Hàng năm, Sở Lao động – TB&XH đều có xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL và tổ chức triển khai thực hiện bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng thời, tham gia thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Tỉnh với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Sở đã phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện tổ chức tuyên truyền 27.900 buổi, với trên 700.000 lượt người tham dự; lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các Hội thi, Hội diễn văn nghệ, tiểu phẩm có chủ đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. Xây dựng chuyên trang phòng, chống tệ nạn xã hội, cấp phát 25.155 tờ báo cho xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố; 75 kỳ chuyên trang chuyên mục về giảm nghèo, an sinh xã hội trên Báo Đồng Tháp, cấp phát 1.875 tờ cho các ngành liên quan và huyện, thị xã, thành phố; phát hành 33.300 Bản tin phòng chống tệ nạn xã hội do Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, duy trì và thực hiện tốt Ngày pháp luật. tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính; đơn giản hoá thủ tục hành chính….

Với sự vào cuộc của các ngành, công tác phổ biến pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung, hình thức đa dạng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động không chỉ cán bộ viên chức trong ngành mà còn lan tỏa ra cộng đồng, xã hội. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm