Nhiều kết quả trong thi hành án dân sự năm 2020 tại Tiền Giang

(PLVN) - Năm 2020, công tác THADS trong toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 78,44% (so với 80% - chỉ tiêu Tổng cục giao, thiếu 1,56%); về tiền đạt tỷ lệ 57,78% (so với 38% - chỉ tiêu được giao, tăng 19,78%).

Nhiều kết quả trong thi hành án dân sự năm 2020 tại Tiền Giang

Tập trung thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước

Trong năm qua, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan THADS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn của ngành, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; công tác thi hành án hành chính luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả tích cực; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ việc liên quan đến việc thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đạt hiệu quả tích cực, nhất là thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, số việc phải thi hành loại này là 12.712 việc, tương ứng với số tiền là hơn 411 tỷ đồng (chiếm 54,35% về việc và 16,61% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Cơ quan THADS đã thi hành trong số việc loại này là 8.715 việc, thu hồi với số tiền hơn 364 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,45% về việc và đạt 95,73% về tiền. Riêng các vụ việc liên quan đến ngân hàng, tín dụng, số việc phải thi hành loại này là 551 việc, tương ứng với số tiền khoảng 688 tỷ đồng; trong đó, đã thi hành được 75 việc, thu hồi số tiền hơn 141 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,19% về việc và đạt 31,34% về tiền…

Trong công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng và thực hiện đúng quy định; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp từng bước đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tốt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Cục THADS tỉnh và các Chi cục chỉ đạo giải quyết kịp thời theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động từ Cục THADS tỉnh cho đến các Chi cục.

Tổ chức thi hành án tại huyện Châu Thành (Tiền Giang)

Tăng cường công tác quản lý, điều hành

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, sắp tới Cục THADS tập trung công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo; tăng cường vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng chuyên môn và các Chi cục THADS nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình tự thủ tục thi hành án, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án. Đẩy mạnh việc giải quyết các án có liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong những vụ án kinh tế, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định về kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, đảm bảo khách quan, đúng quy định; xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản đã bán đấu giá thành. Tiếp tục duy trì đường dây nóng của Cục THADS để nắm bắt và xử lý kịp thời những phản ánh của nhân dân về công tác THADS trong toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp kéo dài, khiếu nại đông người gây mất an ninh trật tự tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thi hành án. Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, chú trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để ngang tầm với nhiệm vụ. Và trong giai đoạn hiện nay, tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong của người làm công tác thi hành án, thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ thường xuyên của mình trong suốt quá trình công tác.

Năm 2020, về việc: tổng số bản án, quyết định cơ quan THADS đã nhận là 19.224 bản án, quyết định; tổng số giải quyết là 23.387 việc. Trong số có điều kiện thi hành, cơ quan THADS đã thi hành xong 13.651 việc, đạt tỷ lệ 78,44% (tăng 3,24 %) so cùng kỳ năm 2019, nhưng còn thiếu 1,56% so chỉ tiêu Tổng Cục THADS giao. Về tiền, tổng số giải quyết là hơn 2,4 nghìn tỷ đồng; trong tổng số có điều kiện thi hành, cơ quan THADS đã thi hành xong là 790 tỷ đồng, tăng 11,16%, đạt tỷ lệ 57,78% (tăng 5,98%) so cùng kỳ 2019, vượt 19,78% chỉ tiêu của Tổng Cục giao. 

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm