Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019 của hai đơn vị

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin; Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.

Trụ sở Bộ Tư pháp

Trụ sở Bộ Tư pháp

Theo đó, ngoài việc duy trì các nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2019, Cục Công nghệ thông tin sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng, nâng cấp, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng; ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành trong các lĩnh vực như: Hộ tịch; Thi hành án dân sự; Quản lý, chỉ đạo, điều hành; Đảm bảo hạ tầng thiết yếu hoạt động ổn định, an toàn, liên tục cho các ứng dụng, hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu điện tử thuộc Bộ; Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin của Bộ, phản ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại Bộ; Xây dựng các giải pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trên cơ sở đề xuất của các đơn vị để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Đối với Vụ PBGDPL, các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải cơ sở; công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Vụ PBGDPL chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện kế hoạch; kịp thời phát hiện vướng mắc bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:  Xúc tiến xây dựng, ban hành Luật Tổ chức thi hành pháp luật

Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: Xúc tiến xây dựng, ban hành Luật Tổ chức thi hành pháp luật

(PLVN) - Công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) là một nhiệm vụ mới của Bộ, ngành Tư pháp nên được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp rất quan tâm. Cục trưởng Đặng Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã có nhiều chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam về công tác này.
Đọc thêm