Sở Tư pháp Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013

(PLVN) -Sở Tư pháp Bắc Ninh vừa phối hợp với UBND huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ và Nhân dân xã Nội Duệ.

Sở Tư pháp Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13  ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Hiếp pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30/11/2016  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đảy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021, mới đây, tại Nhà Văn hóa thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ và Nhân dân xã Nội Duệ.

Dự Hội nghị có đại diện Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Tiên Du, Lãnh đạo UBND xã Nội Duệ và Nhân dân của 4 thôn trên địa bàn xã Nội Duệ.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu hai chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 tập trung vào những nội dung chính, cơ bản gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân và gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương.

Hội nghị tổ chức tại xã Nội Duệ, huyện Tiên Du là Hội nghị đầu tiên trong chuỗi các Hội nghị sẽ được Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trong thời gian tới, thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Thực hiện Kế hoạch với mục tiêu tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm