Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế triển khai nhiệm vụ năm 2016

(PLO) - Sáng ngày 15/01, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ  năm 2016.

Ông Phan Văn Qủa, Phó giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Phan Văn Qủa, Phó giám đốc phụ trách Sở Tư pháp trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2015. Theo báo cáo, năm 2015 công tác Tư pháp diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ các giải pháp trên các mặt công tác, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nghiêm chỉnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Sở, do đó đã đạt được chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp giao, cụ thể là:

Về công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013:

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giới thiệu, tập huấn cho 150 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố Huế đã rà soát 377 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản QPPL, pháp chế: Tiếp nhận, thẩm định 102 dự thảo văn bản QPPL 4 do các Sở, ngành soạn thảo trưng cầu. Sở Tư pháp đã kiểm tra 20 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. Kiểm tra 142 văn bản QPPL do HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế gửi đến.Thực hiện và rà soát 54 văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực công tác, thực hiện cập nhật 1.170 văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành từ 01/01/2000 đến 31/12/2015 theo quyết định Nghị định số 52/2015/NĐ –CP của Chính Phủ.

Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC): Tiếp nhận xử lý, phản ánh kiến nghị về TTHC triển khai kịp thời. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 31/42 phản ánh kiến nghị tiếp nhận đạt 74%. Năm 2015, Sở Tư pháp thẩm định và tham gia góp ý dự thảo quyết định công bố TTHC của 12 Sở, ngành gửi trưng cầu. Tổ chức rà soát 115 TTHC, kiến nghị đề xuất bổ sung sửa đổi :85 TTHC, kiến nghị hủy bỏ, bãi bỏ: 01 TTHC và đề nghị giữ nguyên 29 TTHC. Triển khai thực hiện “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu TTHC” theo Quyết định số 2265/QĐ – UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp tỉnh đã triển khai tốt, hiệu quả công tác quốc tịch, hộ tịch, luật hôn nhân. Đặc biệt đã tổ chức hội nghị tập huấn việc khảo sát, điều tra, thống kê, phân loại, lập danh sách người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước (Lào và Việt Nam) trên địa bàn huyện A Lưới.

Với 04 tổ chức chức hành nghề công chứng và 13 công chứng viên đã thực hiện 16.916 việc công chứng các loại, thu phí 5,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế  cũng còn không ít khó khăn, hạn chế cần nghiêm túc đáng giá một cách toàn diện, chính xác nhằm khẳng định những kết quả tích cực đã đạt được, ghi nhận cách làm mới hiệu quả, làm rõ khó khăn vướng mắc, hạn chế trong chỉ đạo điều hành kịp thời chấn chỉnh, khắc phục công tác các năm tiếp theo.

Qua những thành tích đã đạt được trong năm qua, hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ trong năm 2016 đó là :

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường công khai minh bạch thủ tục hành chính, thực hiện tốt Đề án 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tập trung tuyên truyền các Luật mới ban hành trong năm. Nhất là các luật về tổ chức bộ máy nhà nước  và đẩy mạnh triển khai Luật hòa giải ở các cơ sở.

Tăng cường hoạt động thanh tra hành chính, chuyên ngành và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra sau thanh tra. Thực hiện tốt Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố tụng và phòng chống tham nhũng.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tiền Giang: Tăng cường thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án

Tiền Giang: Tăng cường thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án

(PLVN) -Năm 2020, mặc dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và phải gánh chịu hạn mặn nặng nề nhưng Cục Thi hành án dân sự (THADS) Tiền Giang vẫn bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, kế hoạch trọng tâm của Tổng cục THADS, chương trình kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Đọc thêm