Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Ngày 20/5 vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và 47 đại biểu chính thức.

 Đại hội Đảng bộ lần thứ X của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Đại hội Đảng bộ lần thứ X của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình với 49 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được đề ra. Trong đó, Sở đã đóng góp ý kiến 654 dự thảo văn bản; tự kiểm tra 248 văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thẩm định 421 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hòa Bình; tích cực, chủ động phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở địa phương tổ chức lồng ghép được gần 1.300 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 115.000 lượt người.

Bên cạnh đó,Đảng bộ sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã trợ giúp pháp lý được hơn 2.700 vụ việc. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp thêm15 đảng viên mới; bình quân hàng năm có 80% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, bồi dưỡng và nâng cao.

Nhiệm kỳ mới giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của TƯ, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đến 100% cán bộ, đảng viên; hàng năm, trên 90% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; kết nạp 5 đảng viên trở lên.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa X gồm 6 đồng chí và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm