Tập trung tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ và trẻ em

(PLVN) -Sáng 18/6, dưới sự tài trợ của UNICEF và UNDP, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Kế hoạch truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em; phòng, chống bạo lực giới (BLG).

Tập trung tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ và trẻ em

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Châu Á và quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990. Ngày 17/2/1982, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và trở thành quốc gia thành viên của Công ước này để đảm bảo tốt hơn quyền của phụ nữ, trẻ em. 

 

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình nhằm chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Qua đó tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ người chưa thành niên, phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và hướng tới chấm dứt bạo lực giới đối với phụ nữ, trẻ em.

Trước tình trạng phụ nữ, trẻ em phải chịu những tác động tiêu cực từ sự phân biệt đối xử, bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các rào cản xã hội khác, ông Quóc khẳng định việc PBGDPL cho các nhóm đặc thù, nhóm yếu thế là nhiệm vụ rất quan trọng. Ông Quốc cũng cho biết trong Hội nghị Tổng kết thực hiện 15 năm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX vừa qua, một trong những vấn đề được rất nhiều đại biểu, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương nêu ra là việc PBGDPL cho các nhóm yếu thế đặc thù nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng.

Đây được coi là “vùng tối” khi mà ánh sáng pháp luật chưa thực sự đến với nhóm đối tượng này. Do đó, nhằm tiếp tục triển khai, thi hành có hiệu quả hơn Chỉ thị số 32, phải tập trung tuyên truyền, PBGDPL cho nhóm đặc thù, yếu thế để tăng cường bảo vệ phụ nữ, trẻ em và phòng, chống bạo lực giới. 

Thông tin về dự thảo Kế hoạch truyền thông, PBGDPL nhằm tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em; phòng, chống bạo lực giới, bà Đặng Thị Ngọc Chi, Chuyên gia truyền thông cho biết hiện nay, có nhiều vấn đề đang gây khó khăn, cản trở sự tiếp cận thông tin, pháp luật của phụ nữ, trẻ em; bao gồm các thông tin, pháp luật về các quyền, thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống BLG. Sự thiếu hiểu biết về các quyền của phụ nữ, trẻ em; các hạn chế, khó khăn trong tiếp cận pháp luật, các dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ công, thông tin và truyền thông; các định kiến xã hội và năng lực, kỹ năng tiếp cận...

Do đó, việc xây dựng, thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ phụ nữ, trẻ em có liên quan đến giới và BLG phải dựa trên một số nguyên tắc chung …

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, nêu ý kiến về các vấn đề liên quan như cần tuyên truyền, PBGDPL cho cả nam giới; cung cấp cho phụ nữ, trẻ em và cả nam giới những quyền lợi, kỹ năng cơ bản để bảo vệ quyền của mình; huy động nguồn nhân lực đối với những người làm công tác bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em…  

Cùng chuyên mục
Đọc thêm