THADS Quảng Bình đạt và vượt chỉ tiêu năm 2013

(PLO) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình chung của nền kinh tế, song với nhiều nỗ lực và sự quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, đến nay Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2013. 

Triển khai nhiệm vụ quyết liệt từ đầu năm
Năm 2013, trên cơ sở kế hoạch công tác của Tổng cục THADS, căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, Cục THADS Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch và tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác. 
Mặc dù tình hình kinh tế cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là thời gian gần đây phát sinh nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự… với giá trị phải thi hành lớn và hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công tác THADS, song với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục và sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, công chức nên kết quả THADS đã đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
Ông Phạm Văn Lãnh - Cục trưởng Cục THADS Quảng Bình cho biết, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2013, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các Chi cục phải triển khai quyết liệt các mặt công tác ngay từ đầu năm, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu công tác năm; chỉ đạo thực hiện chính xác công tác rà soát, phân loại án, tổ chức các đợt cao điểm thi hành án; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Chấp hành viên, công chức thuộc quyền quản lý nhằm đảm bảo kế hoạch công tác năm được triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả cao. 
Đạt  và vượt chỉ tiêu cả về việc và về tiền
Năm 2013, tổng số việc mà THADS Quảng Bình đã thụ lý là 3.465 việc, tăng 297 việc (9,4%) so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: số việc năm trước chuyển sang là 921 việc, số việc thụ lý mới là 2.544 việc, tăng 537 việc (27%) so với cùng kỳ năm 2012. Qua phân loại thì có 2.877 việc có điều kiện thi hành (chiếm 83%), tăng 563 việc (24,3%) so với cùng kỳ năm 2012; 588 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm 17%).
Đến nay, trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.677 việc, đạt tỷ lệ 93% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 5%), tăng 579 việc, cao hơn 2% so với cùng kỳ năm 2012; giảm 14% số việc chuyển sang năm 2014 so với số việc chuyển kỳ sau của năm 2012 chuyển sang năm 2013 (so với chỉ tiêu được giao, vượt 7%). Số tiền đã thi hành được là gần 28 tỷ đồng trong tổng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 91,4%, vượt 14,4% so với chỉ tiêu được giao, cao hơn 12,4% so với cùng kỳ năm 2012.
Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng đều rất khả quan...
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm