Thi hành án cần chủ động trong tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài

(PLO) -Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự (THADS) thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài vẫn còn những hạn chế nhất định trong khi số vụ việc mới phát sinh ngày càng nhiều. 

Thi hành án cần chủ động trong tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài

Để chỉ đạo rà soát, giải quyết một cách tổng thể các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trong toàn Hệ thống cơ quan THADS, ngày 30/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS quy định tạm thời tiêu chí xác định việc khiếu nại, tố cáo về THADS phức tạp, kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trên cơ sở Quyết định 1397/QĐ-TCTHADS và công tác tổng hợp, báo cáo từ địa phương, kết hợp với kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, định kỳ hàng quý, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị tham mưu Tổng cục trưởng ký ban hành các văn bản liên quan.

Để tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài về THADS, ngày 23/01/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-TCTHADS về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS được Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp công dân (gọi tắt là Tổ 112). T

heo đó, Tổ 112 gồm 06 nhóm, do Tổng cục trưởng làm Tổ trưởng, các Phó Tổng cục trưởng và 01 đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ làm Phó Tổ trưởng. Tổ đã ban hành Kế hoạch phân công cho các Nhóm trực tiếp thực hiện việc tham mưu, giải quyết; trên cơ sở đó các Nhóm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết các việc do Nhóm chủ trì thực hiện. Tổ đã rà soát, tổng hợp, báo cáo và tham mưu xây dựng kế hoạch giải quyết; tổ chức nhiều buổi làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết vụ việc.

Sau một thời gian triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại theo các tiêu chí mới, trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài trong toàn Hệ thống cơ quan THADS  đã dần trở nên bài bản hơn, bước đầu có những chuyển biến đáng ghi nhận. 

Trên cơ sở báo cáo của 56/63 Cục THADS  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo cáo rà soát các vụ việc đã được Lãnh đạo Bộ tiếp công dân, tính đến ngày 08/01/2018, toàn ngành Tư pháp có 68 vụ việc khiếu nại, tố cáo về THADS  phức tạp, kéo dài. Về cơ bản, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã giảm bớt (từ 106 việc - quý III/2017 còn 101 việc - quý IV/2017 còn 87 việc – quý I/2018 còn 72 việc và hiện tại còn 68 việc). 

Kết quả đạt được như nêu trên bước đầu phản ánh những thay đổi theo chiều hướng tích cực trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài sau khi triển khai áp dụng các quy định mới, đồng thời ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS  địa phương trong việc giải quyết và chỉ đạo giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn những tồn tại, hạn chế, cần phải được đánh giá, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc và kịp thời khắc phục trong thời gian tới. 

Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo với các vụ việc phức tạp, kéo dài, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo lưu ý các Cục THADS địa phương cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài về THADS ; xác định trách nhiệm chính trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc về các Cục trưởng và Chi cục trưởng; cần chủ động, tích cực tham mưu, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS  địa phương để chỉ đạo công tác phối hợp.

Đối với các vụ việc có vướng mắc từ bản án, quyết định của Tòa án cần chủ động có văn bản yêu cầu giải thích và tích cực bám sát kết quả giải quyết của Tòa án, trả lời của cơ quan có thẩm quyền; đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được kiểm tra, rà soát, giải quyết xong, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thì cần chấm dứt giải quyết; có văn bản kết luận rõ ràng, trả lời đương sự, trả lời các cơ quan đã chuyển đơn và cơ quan báo chí về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2021

(PLVN) -Ngày 1/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2021 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS Lê Quang Tiến dự Hội nghị.
Đọc thêm