Thi hành án dân sự Nam Định tăng cường kiểm tra cơ sở

(PLVN) -5 tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS tỉnh Nam Định tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Các Quy chế phối hợp liên ngành với các ngành như Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội… tiếp tục phát huy hiệu quả, qua đó tăng cường trách nhiệm giữa các ngành có liên quan trong công tác THADS. Phối hợp với Trại tạm giam, Phòng cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp - Công an tỉnh thực hiện việc tuyên truyền, vận động bản thân người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc thân nhân của họ tự nguyện thi hành các khoản nghĩa vụ dân sự. 

Nam Định cũng tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các khoản nợ của tổ chức tín dụng, vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Ngân sách Nhà nước; rà soát, lập danh sách những vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm theo yêu cầu của Tổng cục THADS.

Cục THADS tỉnh Nam Định cũng đã ban hành Quyết định lập Đoàn kiểm tra công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2020 đối với 06 Chi cục THADS các huyện và thành phố. Trong đó, kiểm tra toàn diện: 03 Chi cục; kiểm tra chuyên đề: 03 Chi cục. Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 29/02/2020 Nam Định đã giải quyết xong 1927/3311 việc, đạt tỷ lệ 58,2%. Về tiền, đã giải quyết xong: 57.101.511.000 đồng trên số có điều kiện thi hành. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm