Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Pháp luật với mọi người”

(PLVN) -Để cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, mới đây, Ban Tổ chức Cuộc thi đã có văn bản gửi Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Pháp luật với mọi người”

Theo đó, đề nghị các Tổ chức pháp chế, các Sở Tư pháp vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, cổng/trang thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi va gửi về Ban Tổ chức để theo dõi, đăng tải trên trang chủ Cuộc thi. 

Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức, căn cứ điều kiện, thực tế, các Sở Tư pháp, các Tổ chức pháp chế tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trong phạm vi quản lý. Cùng với đó, phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có). 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm