Yên Dũng, Bắc Giang: Tập huấn nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

(PLVN) -UBND huyện Yên Dũng vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), Hòa giải ở cơ sở.

Yên Dũng, Bắc Giang: Tập huấn nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Hội nghị triển khai một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương; pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho gần 300 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật huyện; Tuyên truyền viên pháp luật và Tổ Trưởng Tổ hòa giải ở các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật của tỉnh truyền đạt giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; phương pháp xử lý các tình huống trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐBHĐND; khái niệm, phạm vi hòa giải ở cơ sở, những vụ việc không được tiến hành hòa giải ở cơ sở; các bước tiến hành hòa giải; phương pháp tổ chức một số hình thức tuyên truyền; kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng trong phổ biến giao dục pháp luật... Đây là những nội dung hết sức bổ ích, thiết thực, giúp cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nâng cao nhận thức, kỹ năng để vận dụng phù hợp vào tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn huyện.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm