Cần có quy định rõ ràng về điều kiện sao chụp tiền

(PLO) - Trong Đề cương xây dựng Nghị định của Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất bổ sung quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện sao chụp tiền Việt Nam và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trên thế giới hiện nay các nước đều có những quy định nghiêm ngặt nhằm hạn chế việc sao chụp hay tái tạo hình ảnh đồng tiền của nước mình. Một số nước thì cho phép sao chụp trong khuôn khổ quy định của Ngân hàng Trung ương, Chính phủ (Mỹ, Khu vực đồng Euro). Australia quy định bất cứ hành vi sao chụp hình ảnh đồng tiền có khả năng gây nhầm tưởng là tiền thật - thậm chí với mục đích nghệ thuật hoặc quảng cáo là hành vi bị nghiêm cấm. Các nước cũng rất chú trọng đến việc vận dụng các kỹ thuật để chống sao chụp đồng tiền.

Theo đánh giá của NHNN, trên thực tế nhiều các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam với mục đích in các ấn phẩm sử dụng cho tuyên truyền, làm tài liệu tập huấn như: để in một số ấn phẩm (lịch treo tường, lịch để bàn và sổ công tác). Một số tổ chức khi có nhu cầu sao chụp hình ảnh đồng tiền Việt Nam đã có văn bản đề nghị và được NHNN đồng ý cho phép sao chụp theo tiêu chuẩn do NHNN đưa ra. Đồng thời, những năm gần đây, tại một số địa phương xuất hiện "tiền giấy đồ chơi" là các ấn phẩm có in hình ảnh đồng tiền Việt Nam trên giấy cứng hoặc nền nhựa, được bày bán với tính chất như đồ chơi. Tình trạng một số cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, tiêu thụ tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam các loại mệnh giá đang diễn ra khá phổ biến ở các tỉnh, thành phố trong cả nước (như tiền vàng mã, tiền âm phủ mô phỏng theo mẫu tiền polymer…) cũng gây nhầm lẫn, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh đồng tiền Việt Nam. 

Hiện nay, Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg đã quy định: “Sao chụp tiền Việt Nam không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN” là hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn sao chụp và việc quản lý sao chụp. Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010 quy định về tổ chức và hoạt động in, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 9/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ quy định các nội dung về sử dụng, sao chụp hình ảnh tiền Việt Nam trong hoạt động in vàng mã: “Việc in sản phẩm vàng mã không được sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài; Kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt”. 

Từ các hoạt động phát sinh trong thực tế và đối chiếu các văn bản quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân cũng như các cơ quan chức năng gặp khó khăn để xác định việc sản xuất (sao chụp tiền Việt Nam) này có vi phạm pháp luật hay không. Một số văn bản khác cũng mới chỉ quy định một hoạt động phát sinh trên thực tế mà chưa quy định các điều kiện, tiêu chuẩn sao chụp, quản lý sao chụp tiền Việt Nam để có thể bao quát được tất cả các hoạt động đã, đang và sẽ phát sinh trong thời gian tới. 

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sao chụp hình ảnh đồng tiền Việt Nam với mục đích sử dụng vào các hoạt động không bị pháp luật cấm như quảng cáo, kinh doanh, tập huấn nghiệp vụ..., cần thiết phải có các quy định cụ thể về việc sao chụp tiền Việt Nam. Đây là một trong những nội dung sẽ được bổ sung trong Nghị định của Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam mà Ngân hàng Nhà nước đang chủ trì xây dựng. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm