Chế độ bảo hiểm y tế đối với người được cử đi công tác nước ngoài

(PLO) - Bạn đọc từ mail mylt@....vn hỏi: Cơ quan tôi có người đi học nước ngoài từ năm 2017, tuy nhiên cơ quan vẫn đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đến tháng 6/2018 mới báo giảm với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) phụ trách. Tháng 8/2018 cá nhân đó về nghỉ hè tại Việt Nam thì không may có bệnh phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam, và theo tra cứu của bệnh viện thì không được hưởng BHYT. Tôi có tìm hiểu quy định của Nhà nước thì thấy rằng cá nhân được cử đi học ở nước ngoài không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT đến khi có quyết định tiếp nhận của cơ quan.

Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp này cá nhân đó có được hưởng chế độ BHYT khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Việt Nam hay không? Nếu không thì ý “vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT” có tác dụng gì?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời:

Trường hợp người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài thì không phải đóng BHYT. Vì vậy, cơ quan của bạn phải thực hiện thủ tục báo giảm từ thời điểm người lao động đi học nước ngoài (năm 2017). Do báo giảm muộn (tháng 6/2018) nên cơ quan BHYT sẽ thực hiện thoái thu. Thời gian học tập tại nước ngoài của người lao động chỉ được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục để được hưởng chính sách không cùng chi trả. Do đó, tháng 8/2018, người lao động đi khám chữa  bệnh sẽ không được hưởng BHYT do thẻ hết giá trị sử dụng. 

Cùng chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

(PLVN) - Theo Nghị quyết số 1000/2020/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/9/2020, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia là bộ máy giúp việc, phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Đọc thêm