Công ty CP Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản

(PLO) - Công ty CP Đấu giá Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản với các nội dung sau:
1. Tên tài sản: Quyền sử dụng và tài sản gắn liền trên đất tại thửa số 74, tờ bản đồ số 02 tại địa chỉ tại thôn Phương Bản, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã được UBND huyện Chương Mỹ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO927646, mang tên ông Nguyễn Văn Tuấn; số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00621 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 12/11/2010 cho ông Nguyễn Văn Tuấn.
+ Diện tích đất: 628 m2. 
+ Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: 200 m2, đất trồng cây lâu năm khác: 428m2.
+ Thời hạn sử dụng: 
- Đất ở nông thôn: Lâu dài
- Đất trồng cây lâu năm khác: đến tháng 04/2059
+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do tặng cho quyền sử dụng đất.
2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên đảm bảo thi hành án
3. Giá khởi điểm: 647.360.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bẩy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng). 
Giá trên chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí nhà nước.
4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng)
5. Thời gian đăng ký đấu giá (đăng ký xem tài sản): Hạn cuối đến 16h00 ngày 17/02/2016;
6. Thời gian xem tài sản: Ngày 19/02/2016;
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/02/2016 đến 16h00 ngày 29/02/2016;
8. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: Ngày 15/03/2016.
9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Công ty cổ phần Đấu giá Á Âu, Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty CP Đấu giá Á Âu 
Địa chỉ: Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; 
Điện thoại: 04.66821313.
Cùng chuyên mục
Đọc thêm