Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi kể từ ngày 17/5

(PLVN) - Kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng mức thu trong chăn nuôi bằng 50% mức thu phí tại biểu phí kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, khoản 1 Điều 3 Thông tư này nêu rõ mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi gồm: phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiêp; phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này.

Biểu mức thu phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành kèm thông tư được áp dụng đối với các công việc cụ thể như sau: thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (350.000 đồng/lần); thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc (250.000 đồng/lần); công nhận dòng, giống vật nuôi mới (750.000 đồng/lần); thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (5.700.000 đồng/lần)…

Thông tư cũng quy định miễn thu phí đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; Tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bộ Tài chính cho biết việc giảm mức thu phí trên là một trong những giải pháp nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm