Uy tín quốc gia và lan tỏa khát vọng

(PLVN) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, năng lực của Việt Nam trong việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, kể cả các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi đã tăng lên đáng kể. 

Bệnh nhân Trung Quốc được chữa khỏi Covid-19

Bệnh nhân Trung Quốc được chữa khỏi Covid-19

Kết quả này có được sau nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi theo yêu cầu của Điều lệ y tế quốc tế (2005), bao gồm: giám sát và đánh giá nguy cơ, năng lực phòng thí nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý lâm sàng, truyền thông nguy cơ,…

WHO gọi tất cả những yếu tố kể trên là năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp. Năng lực này đã được thử thách và kiểm nghiệm qua các sự kiện thực tế ở Việt Nam và bây giờ là Covid -19. WHO ghi nhận việc Việt Nam đã xử lý dịch bệnh này rất tốt.

Theo WHO, Chính phủ Việt Nam đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch, tăng cường giám sát, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm. Bên cạnh đó, việc thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành cũng được làm rất tốt.

Tất nhiên, Việt Nam đã và đang tiếp tục cảnh giác và sẵn sàng kiểm soát dịch bệnh trong những ngày tới. Việt Nam đã và đang phát hiện sớm, cách ly và xử trí các trường hợp mắc bệnh bằng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn thích hợp. Ngoài ra, tăng cường giám sát, chia sẻ thông tin minh bạch và kịp thời với WHO như yêu cầu của Điều lệ y tế quốc tế.

Phải nói rằng, đánh giá của WHO đã thay cho những lời muốn nói về kế hoạch và hành động của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là Chính phủ và các bộ, ngành, chính quyền địa phương trước nguy cơ Covid-19. Chính phủ xác định ngay từ đầu, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, giải quyết đồng thời nhiều vấn đề tưởng như mâu thuẫn như “không được chủ quan nhưng cũng không hoang mang, dao động, chủ động, tích cực ứng phó trên tất cả mọi phương diện, sẵn sàng chấp nhận thiệt hại một phần kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân”.

Năm 2020 này, Chính phủ xác định phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành những nhiệm vụ của giai đoạn 2016- 2020; tuy nhiên, như đã thấy Covid-19 đặt ra thách thức bất ngờ.

Với việc chủ động và kiểm soát hiệu quả Covid-19, phải nói rằng, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm của tất cả cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, từ công cuộc chống tham nhũng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông thôn,... chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này. Rõ ràng, Chính phủ đã tiếp tục hành động trách nhiệm, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm