Việc khó nhưng Trung ương không thể không làm!

(PLVN) - Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật 42 tổ chức đảng và 1.897 đảng viên. Trong đó, có 442 người bị cảnh cáo, cách chức 70 người, khai trừ Đảng 46 người. Đây là thông tin đáng chú ý được các báo đưa tin.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… Ban Thường vụ Thành ủy đã lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, như: Đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Các tổ chức, đảng viên này vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về công tác cán bộ; vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; thẩm định, tham mưu, đề xuất hợp tác, kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chấp hành không nghiêm Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Một trong những hạn chế, khuyết điểm của cả nhiệm kỳ Đại hội 12 là thẩm tra, đánh giá cán bộ chưa tốt dẫn đến tình trạng để lọt cơ quan lãnh đạo các cấp nhiều người không đủ phẩm chất năng lực, uy tín. Một khuyết điểm nữa, dễ thấy là tình trạng vận động, lôi kéo, bằng động tác này, động tác khác kể cả quà cáp mà ta vẫn gọi là tình trạng “chạy chọt” để vào các cơ quan lãnh đạo từ cấp thấp đến cấp cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng dùng hình ảnh để cho những “con lươn, con chạch” lươn lẹo nó trèo lên cao, thậm chí trèo cả vào tận Bộ Chính trị.

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, lần này Trung ương đã ban hành một số quy định cho chặt chẽ hơn như quy định về chống “chạy chức, chạy quyền”, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Hay như quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp cao, cấp chiến lược.

Để khắc phục khuyết điểm về nhân sự, Hội nghị Trung ương 12 vừa rồi thống nhất kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong 7 khuyết điểm như: Người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh... Vấn đề khó nhất là có làm được không? Nhưng không thể không làm.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm