Bảo tồn và phát huy diễn xướng then Bình Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 10/5, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) phối hợp với Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy diễn xướng then trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh”.
Trình diễn then cổ trong Ngày hội Then Tày Bình Liêu.
Trình diễn then cổ trong Ngày hội Then Tày Bình Liêu.

Hội thảo đã nhận được 22 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi tại chỗ tập trung làm rõ những nội dung như: Diễn xướng then Bình Liêu trong dòng chảy chung của then; Then với phát triển du lịch cộng đồng; Bảo tồn và phát huy giá trị diễn xướng then trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo nhằm tôn vinh các giá trị di sản then, tập hợp các ý kiến của chuyên gia thảo luận về vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản diễn xướng then nhằm phát triển du lịch cộng đồng; nêu bật vai trò và giá trị của then trong vấn đề phát triển bền vững văn hóa, xã hội và kinh tế của huyện Bình Liêu. Đồng thời chỉ rõ các cơ hội và thách thức đặt ra đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản diễn xướng then trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng như hiện nay, đồng thời xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các bên liên quan để hỗ trợ phát triển văn hóa của địa phương.

Trước đó, các đại biểu đã tham gia khảo sát và tìm hiểu thực tiễn, xem diễn xướng then nghi lễ, hoạt động của các câu lạc bộ hát then - đàn tính, hoạt động chế tác đàn tính, soạn lời then, trưng bày các hiện vật mang giá trị văn hóa gắn liền với then; Ngày hội Then Tày Bình Liêu, biểu diễn các trích đoạn nghi lễ then, trích đoạn sinh hoạt văn hóa gắn liền với then và ẩm thực của dân tộc Tày.

Ngày 12/12/2019 tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại Bogotá, thủ đô nước Cộng hòa Colombia, “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart chia sẻ lí do ghi danh di sản: Then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ.

Các lễ Then diễn tả hành trình Thầy Then (Ông Then, Bà Then) dâng lễ vật và thỉnh cầu trong lễ: cầu an, chữa bệnh, cầu mùa, chúc mừng năm mới... thông qua điệu hát và chơi đàn tính. Di sản Then gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Một số hình ảnh Diễn xướng then Bình Liêu tại chương trình: