Công chứng hơn 29 triệu hợp đồng, giao dịch

(PLVN) -Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, các Hội và Hiệp hội công chứng viên trên cả nước đã công chứng được hơn 29 triệu hợp đồng, giao dịch, bản dịch và các loại việc khác, đóng góp cho ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế hơn 1.538 tỷ đồng.

Năm 2020, lĩnh vực công chứng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với sự ra đời của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam (từ tháng 1/2019) cùng với 55 Hội công chứng viên trên cả nước đã đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động của công chứng Việt Nam trong thời gian qua, tạo cơ hội để hoạt động công chứng Việt Nam tiếp tục hội nhập với hoạt động công chứng trên thế giới. Theo đó, toàn Ngành đã và đang tập trung tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014; Bộ đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 261 công chứng viên và miễn nhiệm đối với 14 trường hợp, nâng số lượng công chứng viên hiện nay lên 2.872 người; các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 6.339.074 hợp đồng, giao dịch, bản dịch và các loại việc khác (giảm 2,32% so với năm 2019), đóng góp cho ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế gần 268 tỷ đồng. 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, các Hội và Hiệp hội công chứng viên trên cả nước đã công chứng được hơn 29 triệu hợp đồng, giao dịch, bản dịch và các loại việc khác, đóng góp cho ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế hơn 1.538 tỷ đồng; 

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm