Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên điện thoại thông minh

(PLVN) - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban bành Công văn số 4549/BVHTTDL-GĐ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCBLGĐ, góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia đình. 

Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cần đẩy mạnh.

Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cần đẩy mạnh.

Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về PCBLGĐ trong năm 2021.

Cụ thể, chính quyền các cấp triển khai giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra bạo lực gia đình; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong PCBLGĐ; xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực gia đình và trường hợp dung túng, bao che hành vi bạo lực gia đình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCBLGĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm hỗ trợ các gia đình kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo hành gia đình, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia đình… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm