Sai phạm hàng loạt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

(PLO) - Chưa thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản và công tác tổ chức cán bộ; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chưa theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cấp có thẩm quyền; thanh toán vượt định mức, không đúng chế độ, khối lượng và công việc phát sinh; một số khoản chi chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục… là những vi phạm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) đã được Thanh tra tỉnh này kết luận.

Ông Nguyễn Phúc Hà – Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn: “Sự giám sát, chỉ đạo của lãnh đạo Sở chưa được sát sao”

Ông Nguyễn Phúc Hà – Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn: “Sự giám sát, chỉ đạo của lãnh đạo Sở chưa được sát sao”

Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng

Sở VHTTDL là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Sở này chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Phát hiện những dấu hiệu vi phạm, ngày 01/4/2016 Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 48/QĐ-TTr thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở VHTTDL từ 01/01/2014 đến 31/12/2015. Ngày 29/6/2016, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận 72/KL-TTr chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng của Sở này.

Theo đó, việc công khai dự toán các năm 2014, 2015 chưa đảm bảo thời gian quy định. Năm 2014, thực hiện mua sắm máy vi tính, cây máy tính, máy in với tổng số tiền 61.200.000đ, tuy nhiên hồ sơ mua sắm không có phiếu đề xuất về việc mua sắm tài sản, không có kế hoạch phân bổ sử dụng tài sản sau mua sắm. 

Cũng trong năm 2014, Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn (một  trong những đơn vị sự nghiệp của Sở VHTTDL) được giao kinh phí để đầu tư xây dựng công trình sân khấu ngoài trời tại Khu du lịch Mẫu Sơn, với tổng mức đầu tư 148.702.000đ. Tuy nhiên, hồ sơ không đảm bảo minh bạch, hình thức (biên bản nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng ngày 24/12/2014, thanh toán toàn bộ số tiền cho đơn vị thi công ngày 28/12/2014, trong khi Nhật ký thi công công trình thể hiện công trình thi công đến ngày 30/12/2014). Không chỉ vậy, việc lập dự toán và thanh, quyết toán cũng không đúng khối lượng, công việc thực hiện với tổng số tiền 22.794.047đ.

Đáng chú ý, trong các năm 2014, 2015 Giám đốc Sở VHTTDL đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 28 lượt chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (bổ nhiệm lần đầu 14 trường hợp, bổ nhiệm lại 7 trường hợp, điều động 07 trường hợp). Song, không thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền theo quy định.

Theo đó, đợt bổ nhiệm lần đầu có đến 11 trường hợp không có trong quy hoạch; 08 trường hợp không có tờ trình đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo; 14 trường hợp lý lịch do cá nhân tự khai, được cơ quan chức năng xác minh không đúng mẫu 2a/TCTW và bản kê khai tài sản không đúng mẫu; 04 trường hợp không có bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 08 trường hợp không có bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý công chức, viên chức; 13 trường hợp không có bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy cấp trên trực tiếp quản lý công chức, viên chức; 03 trường hợp không có bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công chức, viên chức cư trú; 02 trường hợp không có biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của công chức, viên chức cơ quan, đơn vị; 08 trường hợp không có phiếu lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ; 01 trường hợp không có biên bản tổng hợp ý kiến của tập thể lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp; 01 trường hợp không có biên bản tổng hợp ý kiến của cấp ủy cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp; 14 trường hợp không có bản xác minh hồ sơ, lí lịch của nhân sự bổ nhiệm lần đầu và không có biên bản kiểm phiếu của tập thể lãnh đạo Sở đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo. 

Bổ nhiệm lại thì có 03 trường hợp không có tờ trình bổ nhiệm lại; 07 trường hợp bản kê khai tài sản chưa đúng mẫu; 01 trường hợp không có lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008; 04 trường hợp không có bản nhận xét đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; 01 trường hợp không có bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý công chức, viên chức; 03 trường hợp có bản nhận xét của cấp ủy cấp trên trực tiếp nhưng chưa được cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận; 02 trường hợp không có bản nhận xét của cấp ủy cấp trên trực tiếp; 01 trường hợp không có bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú; 07 trường hợp không có biên bản kiểm phiếu của tập thể lãnh đạo Sở. 

Sai phạm về Quy chế chi tiêu nội bộ 

Bên cạnh đó, kết luận của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ rõ, việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ còn chưa đảm bảo theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn của cấp có thẩm quyền quy định; thanh toán vượt định mức, không đúng chế độ, khối lượng và công việc phát sinh; một số khoản chi chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục. Còn có đối tượng chưa thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; việc lưu bản kê khai chưa đảm bảo quy định; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện theo kế hoạch đề ra…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phúc Hà – Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn thừa nhận, nguyên nhân để xảy ra những sai phạm là do năng lực của cán bộ tham mưu chưa làm tốt trách nhiệm. Hơn nữa, sự giám sát, chỉ đạo của lãnh đạo Sở cũng chưa được sát sao.

Ông Hà cho biết, hoàn toàn nhất trí với kết luận của Thanh tra và đã có báo cáo về kết quả thực hiện; đã nộp đủ số tiền vi phạm sau thanh tra. Tuy nhiên, việc bổ sung các chứng chỉ về trình độ tin học, ngoại ngữ và lý luận chính trị cần có thời gian để sắp xếp công việc chuyên môn cho phù hợp để tham gia các lớp học; các bản nhận xét đánh giá của cấp ủy, biên bản kiểm phiếu của tập thể lãnh đạo Sở cần lấy lại chữ… do vậy cần có thời gian để hoàn thiện.

Sai phạm như vậy, nhưng Sở VHTTDL cũng chỉ “kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm” đối với những cán bộ liên quan. Về hình thức xử lý nhẹ nhàng này, ông Hà lý giải: “Chúng tôi chỉ kiểm điểm vì tiền vi phạm đã nộp lại,  hồ sơ các cán bộ được bổ nhiệm cũng đã thực hiện lại theo đúng quy trình”? 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm