Hà Nội: Nhiều hoạt động trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Hà Nội: Nhiều hoạt động trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09 tháng 11 (Ngày Pháp luật Việt Nam) đã được UBND Thành phố, các sở, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Thành phố có vai trò quan trọng để lan tỏa Thủ đô tới cả nước trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Để ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND Thành phố về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Trong thời gian cao điểm (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 09/11/2021), các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã tập trung phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật năm 2021

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức treo băng rô, pa nô, áp phích tại các tuyến đường chính, các phố lớn, các khu trung tâm, trụ sở cơ quan nhà nước, địa điểm công cộng để truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Sở Tư pháp xây dựng phóng sự hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; Trailer quảng bá Ngày pháp luật Việt Nam và phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội để tuyên truyền trên sóng Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các cơ quan chí của Thành phố thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã thông qua các hình thức phù hợp, tạo điểm nhấn trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Thành phố.

Năm 2021 là năm thứ 8 Thành phố Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Chủ đề hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021 của Thành phố Hà Nội là “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021, các cấp, các ngành thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm