Hà Nội rà soát, bổ sung phí liên quan đến ô nhiễm môi trường, giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị trước mắt ưu tiên nghiên cứu, rà soát các khoản phí đã có hoặc cần bổ sung mới liên quan đến ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự và an toàn xã hội...

Phí giao thông sẽ được Hà Nội ưu tiên rà soát để giảm ùn tắc.

Phí giao thông sẽ được Hà Nội ưu tiên rà soát để giảm ùn tắc.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành Văn bản 3720/UBND-KT giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù với Hà Nội.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị trước mắt ưu tiên nghiên cứu, rà soát các khoản phí đã có hoặc cần bổ sung mới liên quan đến những vấn đề mang tính cấp bách, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm hiện nay nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội của người dân do những vấn đề đó gây ra.

Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải nghiên cứu Văn bản số 140/VNC-KT của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP để rà soát, nghiên cứu tổng thể các vấn đề có liên quan đến chính sách phí, khả năng triển khai, dự kiến kết quả đạt được. Từ đó, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung mức phí, tỷ lệ thu phí có liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng và ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông Vận tải và UBND quận Hoàn Kiếm chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 19/10/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh quy định đối với khoản thu này theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14...

Đối với các cơ chế, tài chính ngân sách đặc thù khác, Ủy ban nhân dân thành phố giao các Sở, ban, ngành thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14.

Các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm