Viễn thám trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng qua ứng dụng GIS

(PLVN) - UBND TP HCM mới đây đã phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn.

Hình ảnh viễn thám về quy hoạch đô thị.

Hình ảnh viễn thám về quy hoạch đô thị.

Theo đó, TP HCM sẽ ứng dụng công nghệ GIS (một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực), viễn thám trong xây dựng, tích hợp, liên thông các dữ liệu về đất đai, quy hoạch và xây dựng thành cơ sở dữ liệu GIS dùng chung, thống nhất.

TP HCM sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng các hệ thống ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong quản lý, khai thác thông tin liên thông về đất đai, quy hoạch và xây dựng cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện.

Đề án này nhằm mục tiêu liên thông, đồng bộ, thống nhất các dữ liệu, ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị của các sở, ngành, quận, huyện. Công khai thông tin về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TP cho người dân, doanh nghiệp theo quy hoạch.

UBND TP HCM cho biết, GIS viễn thám ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược của một vùng lãnh thổ, hỗ trợ quản lý nhà nước trong rất nhiều lĩnh vực. Có thể nói, đó là những công cụ không thể thiếu đối với một đô thị thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát sự phát triển đô thị, kinh tế, xã hội.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm