Giáo viên hợp đồng dạy theo giờ được tham gia BHXH không?

(PLVN) - Bạn đọc có địa chỉ email truonglananh…@gmail.com hỏi: Tôi là giáo viên âm nhạc. Do không xin được dạy chính thức ở các trường nên tôi ký hợp đồng dạy theo giờ cho các trường tư thục trong tỉnh. Hợp đồng ký từ 1/9 đến 31/5 năm sau (1 năm học). Thu nhập hàng tháng được tính bằng đơn giá lương giờ nhân với số giờ thực dạy. Nếu thu nhập tại 1 trường lớn hơn 2 triệu/tháng thì trường giữ lại 10 % để nộp thuế thu nhập cá nhân và cuối năm phát biên lai thuế thu nhập cho tôi. Vậy tôi muốn đóng BHXH thì đóng như thế nào? Trường nào có trách nhiệm kê khai và đóng BHXH cho tôi? Mức lương nào dùng làm căn cứ để đóng BHXH? Tôi xin cám ơn!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: 

Căn cứ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 1, khoản 2 Điều 21 Luật BHXH năm 2014; điểm a khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014; khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm; khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014; khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm; Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì:

Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ, trong đó: Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động. 

Mức lương đối với công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động và thời giờ làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014, khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm, khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì thực hiện như sau: 

Trường hợp thứ nhất, nếu người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì đóng BHXH theo HĐLĐ giao kết đầu tiên;

Trường hợp thứ 2, nếu người lao động có thêm một hoặc nhiều HĐLĐ không xác định thời hạn, xác định thời hạn hoặc HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất;

Trường hợp thứ 3, nếu người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì đóng BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên;

Trường hợp thứ 4, người sử dụng lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết. 

Đề nghị Bạn đối chiếu quy định nêu trên để biết và thực hiện hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất để được giải đáp trực tiếp.

Cùng chuyên mục
Công ty cũ không trả sổ BHXH, người lao động có làm sổ khác được không?

Công ty cũ không trả sổ BHXH, người lao động có làm sổ khác được không?

(PLVN) - Bạn đọc từ địa chỉ email tranthihang00…@gmail.com hỏi: Tôi làm việc ở Cty A được 6 tháng thì phải nghỉ ở nhà 1 tháng do dịch Covid-19. Sau đó tôi xin đến Cty B làm, nhưng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của tôi thì Cty A vẫn đang giữ. Khi tôi đến lấy thì Cty A yêu cầu nếu tôi lấy lại sổ phải bồi thường hơn 10 triệu. Đến nay tôi làm bên Cty B và vẫn đang đóng BHXH bằng số sổ cũ được 6 tháng rồi. Vậy trong trường hợp này tôi có thể làm lại sổ BHXH không? Và làm lại thì tôi cần làm những thủ tục gì?
Đọc thêm