Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH?

Tôi là nữ giới lao động tự do, năm nay đã 58 tuổi, chưa được đóng BHXH, giờ muốn đăng ký đóng BHXH có được không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH (năm 2014) thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Luật BHXH không quy định khống chế về tuổi trần tham gia BHXH tự nguyện.

Như vậy, đối với người lao động khi hết “tuổi lao động” (quy định hiện hành là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi), nếu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà có nguyện vọng thì được tham gia BHXH tự nguyện và khi đủ điều kiện thì được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH nơi thường trú hoặc tạm trú.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm