Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long mới đây đã ký Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp.

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Ngành Tư pháp

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin; Ủy viên thường trực là Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong Bộ, Ngành Tư pháp.

Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng của Bộ, Ngành Tư pháp về xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, Ngành Tư pháp.

Chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ, Ngành Tư pháp. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, Ngành trong việc xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp.

Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, trong Bộ, Ngành Tư pháp. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm