Người đang bị tước giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe bị xử phạt thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn đọc Phan Văn Hảo (Nghệ An) hỏi: Tôi đang bị tước giấy phép lái xe (GPLX) thời gian 2 tháng vì chạy quá tốc độ 10km/h đến 20km/h. Xin hỏi, trong thời gian bị tước GPLX tôi có được tham gia giao thông không? Nếu tôi vẫn điều khiển xe đi ra đường thì bị xử phạt như thế nào?
Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng.
Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng.

- Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng tư vấn: Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 về tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn quy định: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Như vậy, trong thời gian đang bị tước quyền sử dụng GPLX bạn không được phép lái xe tham gia giao thông.

Căn cứ khoản 4 Điều 81 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt: Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, nếu cá nhân, tổ chức vẫn tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì bị xử phạt như hành vi không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép nếu cá nhân vẫn tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép thì bị xử phạt như hành vi không có giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Như vậy, nếu bạn điều khiển xe ra đường khi đang bị tước quyền sử dụng GPLX thì sẽ bị phạt như hành vi không có GPLX.

Căn cứ khoản 5, khoản 7, khoản 9 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:

Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa...

Phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, xe mô tô ba bánh thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa...

Phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi: Có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc có GPLX nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên. Không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng GPLX bị tẩy xóa.

Như vậy, hành vi điều khiển xe tham gia giao thông khi không có GPLX sẽ bị phạt tiền 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm3; từ 4 - 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên, 10 - 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô.

Đọc thêm