Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động (NLĐ) tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Cụ thể, điều kiện cho vay gồm: NLĐ có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; NLĐ được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp (DN), tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí NLĐ đóng theo hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã ký với DN, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất cho vay, NLĐ thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; NLĐ khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ký giữa NLĐ với DN, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý nợ rủi ro vốn vay đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định pháp luật. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm