Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên

(PLVN) - Nhà xuất bản Công an nhân dân vừa phát hành cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung” dày gần 400 trang, do TS, nhà báo Vũ Văn Tiến làm chủ biên.
TS. nhà báo Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TS. nhà báo Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung” giúp độc giả có thêm thông tin, kiến thức, hiểu hơn về thực tiễn công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, cũng như vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta khởi xướng trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung cuốn sách được tác giả đề cập đến hiện tượng rất nóng mang tính thời sự, khi hiện nay công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang lên cao, trở thành xu thế, phong trào không thể đảo ngược thì một bộ phận cán bộ, đảng viên lại có tinh thần làm việc ở mức thấp, tỏ ra “chùn bước”, “lùi lại”, giữ thế thủ, co cụm, không dám làm, không dám đề xuất vì sợ sai, sợ hỏng, sợ bị kỷ luật. Vấn đề nêu trên rất đáng suy ngẫm ở khía cạnh cuộc chiến với tham nhũng, tiêu cực - “chống giặc nội xâm” đang diễn ra rất quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung” do Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành.
Cuốn sách “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung” do Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành.

Cuốn sách là hệ thống tập hợp các bài viết được tác giả tuyển chọn, chắt lọc trong giai đoạn đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận. Nội dung cuốn sách thể hiện, nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân trong mọi lĩnh vực, từ xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách đến các vấn đề về kinh tế - xã hội liên quan đến đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, tham nhũng, tiêu cực là vấn đề mang tính toàn cầu, do vậy, trong cuốn sách có nhiều bài dịch nêu lên thực trạng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số quốc gia trên thế giới.

Nhà báo Vũ Văn Tiến, sinh năm 1982 tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là Tiến sĩ Báo chí, Cử nhân Kinh tế; Trình độ lí luận: Cao cấp lí luận chính trị; là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Từ năm 2006 - 2008, nhà báo Vũ Văn Tiến làm phóng viên tại Báo Nhà báo & Công luận - Hội Nhà báo Việt Nam; Từ năm 2009 - 2013 làm Trưởng ban Bạn đọc, Thư kí Toà soạn, Phó Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Dân trí - Hội Khuyến học Việt Nam; Từ năm 2014 - 9/2016 làm Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng (Phụ trách Báo Điện tử Xây dựng) - Bộ Xây dựng; Từ tháng 9/2016 - 6/2021 làm Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Mặt trận, Thư kí Chi hội nhà báo Tạp chí Mặt trận.

Nhà báo Vũ Văn Tiến được trao Giải Báo chí Quốc gia các năm 2011, 2013, 2014, 2016

Từ tháng 3/2019 đến nay, Tiến sĩ Vũ Văn Tiến làm Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các khóa: Khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019); Khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024); Ủy viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII (2020 - 2025); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI (2021 - 2026).

Đọc thêm