Sở Tư pháp Bắc Giang giao ban công tác Tư pháp Quý III/2020

(PLVN) -Chiều ngày 21/9/2020,  Sở Tư pháp Bắc Giang đã tổ chức giao ban công tác tư pháp Quý III/2020; đồng chí Đỗ Thị Việt Hà – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo  phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Sở Tư pháp Bắc Giang giao ban công tác Tư pháp Quý III/2020

Trong Quý III/2020, Sở tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị trong ngành triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch, cụ thể: Tham gia ý kiến 59 dự thảo văn bản; thẩm định 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; 16 dự thảo văn bản QPPL; hoàn thiện 12 dự thảo văn bản QPPL; tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát văn bản theo kế hoạch. Tổ chức 02 đợt  kiểm tra việc thi hành pháp luật.

Sở Tư pháp phối hợp xây dựng Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Tổ chức 06 Hội nghị tập huấn và PBGDPL. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện 03 chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp. Cấp 1.616 Phiếu lý lịch tư pháp. Ban hành Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng; tham mưu thành lập 01 Văn phòng công chứng; chỉ đạo Ban Vận động thành lập Hội Công chứng viên chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Công chứng viên;  kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản năm 2020 tại UBND huyện Việt Yên. Chỉ đạo 08 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức, 03 cá nhân với số tiền là 33.500.000 đồng.Thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” năm 2020. Đã ban hành Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp; Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành tư pháp giai đoạn 2015-2020…

Đặc biệt, trong quý Sở trình UBND tỉnh: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh; Quyết định thay thế Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Cùng với những kết quả đạt được, trong Quý III/2020, công tác tư pháp vẫn có một số khó khăn, tồn tại, đặc biệt do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) diễn biến phức tạp trở lại nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ của ngành đặc biệt là những hoạt động tập trung như tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trong quý đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến tư pháp cơ sở. Hội nghị đã nghe 10 ý kiến của đại diện phòng tư pháp các huyện, thành phố và đại diện phòng, đơn vị thuộc Sở  đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại các địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố  tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong Quý III/2020, khắc phục những khó khăn, tồn tại, đặc biệt trong tình hình hiện nay cùng lúc phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa phải áp dụng biện pháp phòng, chống dịch, vừa phải bám sát kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020, tập trung thực hiện nhiệm vụ chưa thực hiện do dịch bệnh Covid và những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng theo quy định, cụ thể: Tổ chức các Hội nghị triển khai, tập huấn về công tác văn bản, PBGDPL, hộ tịch, chứng thực, công chứng, đấu giá, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam. Tổ chức theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác tư pháp; công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 trên các lĩnh vực...   

Cùng chuyên mục

Đọc thêm