Tiếp tục tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(PLVN) - Trong mọi gian khó, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh tại buổi gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2020 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hôm qua (12/1).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông tin về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; âm mưu, thủ đoạn hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch; kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội; những thành tựu nổi bật trong công tác quân sự quốc phòng giai đoạn 2015 - 2020; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ xây dựng Quân đội những năm tới; đặc biệt là công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Trong mọi gian khó, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu giúp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; khẳng định chức năng đội quân công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tiếp tục làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết: Năm 2020, Quân đội vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự, phát biểu chỉ đạo tại các sự kiện quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá rất cao vai trò, vị thế, bản chất truyền thống anh hùng và danh hiệu thiêng liêng, cao quý “Bộ đội Cụ Hồ" của Quân đội ta; khẳng định sự quan tâm, tin tưởng đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, đây là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn trân trọng, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác luôn là lực lượng chính trị quan trọng, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân; là nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu về đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân; đồng thời là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp bước noi theo. 

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của Quân đội nhân dân Việt Nam, của “Bộ đội Cụ Hồ" và sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ cao cấp của Quân đội qua các thời kỳ; khẳng định tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của các thế hệ cán bộ cao cấp Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội hiện nay. 

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm