Ưu tiên các chương trình, dự án quan trọng quốc gia

(PLO) - Hôm qua (14/11), Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 với 405/425 đại biểu (82,15%) tán thành.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương (NSTW)  năm 2017 là 729.730 tỷ đồng; tổng số thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 482.450 tỷ đồng. Về chi, tổng số chi cân đối NSTW là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho NSĐP.

Phấn đấu tăng thu, giảm chi

Tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa NSTW và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách tác động tăng thu NSĐP lớn, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước (NSNN).

QH giao Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi NSNN và mức phân bổ NSTW cho từng bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật NSNN, nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội.

QH yêu cầu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công - tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư. 

QH cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2017; đồng thời phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để nâng mức đóng góp của NSĐP trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Nhà nước ban hành.

Cần sự chia sẻ của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về đề nghị cân nhắc việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho NSĐP  như: TP HCM (giảm 5%); Đà Nẵng (giảm 17%)…, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải cho biết, sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân  đối, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên. Do vậy, việc Chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết thu nộp của một số tỉnh trọng điểm thu về NSTW là phù hợp với quy định của Luật NSNN  năm 2015 và Hiến pháp năm 2013 nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW, tăng nguồn lực để chia sẻ với các địa phương còn nhiều khó khăn.

Theo ông Hải, việc xác định tỷ lệ điều tiết để lại cho NSĐP đã căn cứ trên tổng số chi cân đối NSNN tính theo nguyên tắc tiêu chí, định mức mới trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 về chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên từ NSNN, bảo đảm mặt bằng chung giữa các địa phương. 

Các định mức phân bổ đã có hệ số và mức ưu tiên cho các địa phương điều tiết về NSTW. Đã ưu tiên phân bổ thêm số chi tính theo dân số từ 30% đến 70%. “Riêng TP Hà Nội và TP HCM là đô thị đặc biệt còn được tăng cao hơn để xử lý các vấn đề về môi trường, thị chính, đảm bảo an ninh trật tự cho dân số tại chỗ và dân số vãng lai,...”, ông Hải nhấn mạnh và cho biết, trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, phải bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, thì cần có sự chia sẻ đồng thuận của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn.

Liên quan đến vấn đề ĐB đề nghị ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ các địa phương xử lý sự cố môi trường do Công ty Formosa gây ra, ông Hải cho biết, hiện tại Chính phủ đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp giải quyết hậu quả của sự cố môi trường do Công ty Formosa gây ra. Mặt khác, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Chính phủ đã ưu tiên bố trí vốn, đồng thời đã báo cáo Quốc hội giãn tiến độ thu hồi các khoản vốn ứng trước của các địa phương này. 

Bên cạnh đó, dự toán chi sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2017 của NSĐP 04 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường Formosa đã được ưu tiên bố trí phân bổ ở mức tăng cao hơn so với các địa phương khác.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm