Bộ trưởng Hà Hùng Cường chúc Tết và làm việc với Tư pháp, THADS Hậu Giang

(PLO) - Chiều qua, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm, chúc Tết  và làm việc với Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hậu Giang. 
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục THADS báo cáo sơ bộ kết quả công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được, đồng thời lưu ý ngành Tư pháp tỉnh cần tranh thủ ưu thế đã có Trường Trung cấp Luật của Bộ đóng  trên địa bàn để phối hợp liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ tư pháp cơ sở; đồng thời phối kết hợp trong đào tạo và bồi dưỡng với nhà trường để sự đầu tư của Nhà nước mang lại hiểu quả  cho công tác tư pháp và THADS của Hậu Giang nói riêng và Tây Nam bộ nói chung. 
Bộ trưởng cũng lưu ý ngành Tư pháp trong tâm thế sẵn sàng nỗ lực của năm 2015 cần bám sát 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm của 2015 do đây là năm có khối lượng công việc tăng gấp rưỡi so với những năm trước nhưng biên chế không tăng. Bộ trưởng cũng lưu ý Sở Tư pháp  Hậu Giang cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát hiệu quả các thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ chỉ đạo điều hành của đơn vị; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức viên chức trong ngành đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
“Tư pháp cơ sở, cấp huyện và một phần nào đó ở cấp sở yếu, do đó Bộ đã có giải pháp lớn nhất, trọng tâm nhất trong năm 2015 là tập trung vào công tác tổ chức cán bộ. Phải rà soát lại để kiện toàn đội ngũ cán bộ, đồng thời thực hiện luân chuyển… từ đó có đội ngũ được đào tạo, có chuẩn hóa và có tâm trong công tác. Đòi hỏi cái tâm, đạo đức trong công việc vì cán bộ ngành Tư pháp là gần dân nhất” – Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm