Điện Biên: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án

(PLVN) - Từ đầu năm đến nay, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao.

Ký kết thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính giữa Bưu điện Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự. Ảnh: Thành Trung

Ký kết thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính giữa Bưu điện Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự. Ảnh: Thành Trung

Theo đó, công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác được đảm bảo kịp thời đồng bộ, có trọng tâm đối với từng mặt công tác, từng thời gian cụ thể; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các Chi cục. Kết quả THADS  toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 78,28%, về tiền đạt tỷ lệ 27,99%.

Đặc biệt, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ ngay từ đầu năm được chú trọng, tăng cường. Thực hiện Thông báo số 31/TB-TCTHADS ngày 01/02/2019 của Tổng cục THADS  về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Tổng cục trưởng  Mai Lương Khôi tại Hội nghị giao ban trực tuyến của Tổng cục THADS với 63 địa phương ngày 25/01/2019. Cục THADS tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cục THADS đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới công chức, người lao động tại đơn vị phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019; phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2019; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến hết năm 2021.

Tham mưu cho cấp ủy, đơn vị phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu  gương của cán bộ, đảng viên tới các đảng viên công chức trong cơ quan, chi bộ; Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết án hiệu quả đối với từng vụ việc cụ thể; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo THADS cùng cấp trong việc tổ chức thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong THADS để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc THADS liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. 

Cục cũng chỉ đạo khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục để tổ chức thi hành án, đặc biệt là trong hoạt động đưa tài sản ra định giá, đấu giá để thi hành án. Quán triệt công chức, chấp hành viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn số 4706/TCTHADS-NV1 ngày 27/12/2018 của Tổng cục THADS về việc chấn chỉnh hoạt động đưa tài sản ra định giá, đấu giá để thi hành án.

Bên cạnh đó, tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS, theo dõi THAHC, chú trọng triển khai, vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý THADS tại địa phương; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống trong năm 2019. Thường xuyên rà soát, phản ánh kịp thời về Cục THADS tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành để hoàn thiện phần mềm.

Cục THADS tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Chi cục THADS cấp huyện về việc chấn chỉnh trong công tác xử lý vật chứng, tài sản THADS. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tiêu hủy vật chứng, tài sản của Hội đồng tiêu hủy vật chứng. Thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại đơn vị, kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm (nếu có) trực tiếp với Cục trưởng hoặc Trưởng phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cục THADS tỉnh.

Trong tháng 3/2019, Cục trưởng Lường Văn Sương cho biết, Cục THADS tỉnh chỉ đạo toàn ngành ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác đúng pháp luật về án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong cao hơn so với năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành án đối với 100% bản án hành chính có hiệc lực pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS đã được giao trong năm 2019, trong đó chú trọng các biện pháp nhằm đảm bảo tính thực chất kết quả THADS, chủ động và kịp thời chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, phối  hợp liên ngành kiểm tra, giám sát công tác THADS. Kiểm tra toàn diện các mặt công tác đối với 1-2 Chi cục thi hành án cấp huyện.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm