THADS Tuy Hòa vượt khó

(PLO) - Thành phố Tuy Hoà là trung tâm của tỉnh Phú Yên. Hàng năm, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Tuy Hòa đều thụ lý một khối lượng án nhiều nhất trong toàn tỉnh. 

THADS Tuy Hòa vượt khó

Đa số những vụ việc thi hành án mà THADS Tuy Hòa thụ lý là những vụ khó khăn, phức tạp và số tiền lớn. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn đó, năm 2013 Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích trong công tác.
Quyết tâm cao
Nhìn lại những năm qua, chỉ tiêu giao về đơn vị đều tăng hơn, số việc và tiền thụ lý mới mỗi năm tăng gấp nhiều lần năm cũ, có năm tăng trên 100% (chỉ trong năm 2013 đã đưa ra thi hành 2.156 việc/240,9 tỷ đồng, trong đó năm cũ chuyển sang 752 việc/20,1 tỷ đồng, thụ lý mới trong năm lên đến 1.404 việc/220,8 tỷ đồng, tăng 31% về việc và... gần 300% về tiền so với cùng kỳ năm 2012).
So với chỉ tiêu phân bổ 20 biên chế, hiện chỉ có 18 biên chế, trong đó có 7 chấp hành viên. Mỗi chấp hành viên phải đảm nhận hơn 300 việc/34 tỷ đồng, là một công việc quá tải.
Trước những khó khăn như vậy, Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa đã cố gắng khắc phục những tồn tại và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo và thi hành vượt chỉ tiêu thi đua”. 
Để đạt được mục tiêu này, trên cơ sở Kế hoạch số 59/KH-TCTHADS ngày 10/01/2013 của Tổng cục THADS và Kế hoạch số 47/KH-CTHADS ngày 05/02/2013 của Cục THADS tỉnh Phú Yên, Chi cục đã xây dựng phương hướng cụ thể và bám sát chỉ tiêu cấp trên giao, triển khai  ngay trong hội nghị cán bộ công chức đầu năm, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đơn vị, ký giao ước thi đua đầu năm. 
Với tinh thần quyết tâm cao và nhiệt huyết với ngành, Chi cục đã thi hành vượt chỉ tiêu thi đua đề ra, 100% án được đưa ra tổ chức thi hành và phân loại chính xác, trong ba năm qua (từ 2011 đến 2013) đều thi hành vượt chỉ tiêu giao, năm sau cao hơn năm trước, có năm giảm chỉ tiêu án tồn trên 10,4%. Riêng năm 2013 thi hành xong hoàn toàn 1.293 việc/179,7 tỷ đồng, đạt 88% về việc và 86% về tiền trên số có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu thi đua do Tổng cục giao 9% về tiền. 
Giảm án tồn đọng
Nhìn lại một năm thành công, ông Trần Thanh Liêm - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa nhấn mạnh đến ý chí quyết tâm của các chấp hành viên cũng như tập thể công nhân viên chức đơn vị. “Bí quyết”, theo ông Liêm là đẩy mạnh phong trào thi đua gắn liền với việc  thực hiện Chỉ thị số 03-
CT/TW ngày 15/4/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua mỗi đợt  phát động thi đua đã khơi dậy phong trào làm việc hăng say, tích cực hơn và tạo ra nhiều giải pháp đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác THADS, nhằm mục tiêu giải quyết án tồn đọng xuống thấp nhất. Chính vì thế, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, nhiều năm liên tiếp đơn vị đều được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và năm 2012 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Tư pháp.
Phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, năm 2013 Chi cục THADS TP.Tuy Hòa rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn nhân dịp Tổng cục tổng kết  ngày 26/12/2013 tại Hà Nội.
“Phần thường cao quý ấy là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, Ban Chỉ đạo THADS,  lãnh đạo Cục THADS tỉnh Phú Yên cùng sự đồng thuận, phối hợp tốt của các ban, ngành, đoàn thể, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chi cục THADS TP.Tuy Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và luôn giữ mức phát triển bền vững cho những năm tới”, ông Trần Thanh Liêm không quên tri ân.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm