Giấy tờ xuất nhập cảnh: Sẽ có Hộ chiếu tạm thời

(PLO) - Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hình minh họa

Hình minh họa

Trong đó dự thảo cũng nêu rõ, giấy tờ xuất nhập cảnh gồm: a- Hộ chiếu ngoại giao; b- Hộ chiếu công vụ; c- Hộ chiếu phổ thông; d- Hộ chiếu tạm thời; đ- Giấy thông hành. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn không quá 05 năm và được gia hạn một lần không quá 03 năm.

Hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 10 năm và không được gia hạn. Hộ chiếu tạm thời có thời hạn không quá 01 năm và không được gia hạn. Giấy thông hành có thời hạn phù hợp với thời hạn quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng không quá 01 năm và không được gia hạn. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin về sinh trắc học, nhân thân của người được cấp và chữ ký số của cơ quan cấp.

Dự thảo quy định về loại giấy xuất nhập cảnh mới như sau: hộ chiếu tạm thời thay cho Giấy thông hành. Hộ chiếu tạm thời có thời hạn 1 năm, có giá trị sử dụng như hộ chiếu phổ thông, cấp cho công dân Việt Nam trong các trường hợp sau: a- Ra nước ngoài có thời hạn mà hộ chiếu bị mất, hết giá trị sử dụng, có nguyện vọng về nước ngay; b- Không được nước ngoài cho cư trú, tự nguyện xin về nước mà không có hộ chiếu còn giá trị; c- Không được nước ngoài cho cư trú, có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại; d- Phải về nước theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước sở tại về việc nhận trở lại công dân; đ- Vì lý do quốc phòng, an ninh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm