Trường Quân sự - Quân đoàn 1: Phấn đấu trở thành tập thể vững mạnh toàn diện về chấp hành pháp luật

(PLVN) - Trong những năm qua, Trường Quân sự luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 lựa chọn là đơn vị làm điểm về nội dung đổi mới hình thức nghiên cứu chuyên đề của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. 

Trường Quân sự - Quân đoàn 1: Phấn đấu trở thành tập thể vững mạnh toàn diện về chấp hành pháp luật

Đặc biệt, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường luôn được tiến hành đồng bộ, có hệ thống.  Nhằm đạt mục đích tập thể phấn đấu vững mạnh toàn diện, tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong trường đều phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Giảng viên mẫu mực, nội dung đổi mới 

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của người cán bộ, giáo viên trong công tác PBGDPL, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã đặc biệt chú trọng đến lựa chọn cán bộ có khả năng sư phạm tốt, am hiểu về pháp luật để tiến hành công tác PBGDPL. Hằng năm, nhà trường luôn cử các cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các chương trình bồi dưỡng của Bộ Quốc phòng tổ chức; nhằm bổ sung các thông tin, kiến thức mới về pháp luật và công tác pháp chế trong quân đội”.

Sự mẫu mực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong chấp hành các quy định pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có ý nghĩa quan trọng đối với công tác PBGDPL. Cụ thể, người lãnh đạo, chỉ huy vừa là chủ thể quản lý vừa là chủ thể tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại đơn vị. Cán bộ cấp dưới họ chỉ tin và noi theo khi người lãnh đạo, chỉ huy chấp hành nghiêm pháp luật. 

Đặc biệt trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng luôn thay đổi khó lường, đội ngũ, cán bộ, giáo viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác, năng lực hoạt động thực tiễn. Như vậy, họ mới có thể truyền tải những kiến thức pháp luật khô khan đến từng học viên qua những bài giảng, chuyên đề hấp dẫn.

Trong xây dựng, quản lý giáo dục học viên tại đơn vị, đội ngũ cán bộ luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn như: Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 342 về Thực hiện “Mỗi tuần học một điều Luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” của Trường Quân sự. 

Nội dung PBGDPL gắn chặt với giáo dục chính trị, giáo dục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong nhà trường. Tập trung quán triệt, phổ biến, giáo dục sâu sắc các nội dung như sau: Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; Luật Tài nguyên và môi trường biển, đảo năm 2015; Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015; Luật Giáo dục năm 2019; Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2015…. 

Trong công tác PBGDPL của nhà trường, có thể kể đến Tọa đàm “Mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương trong đơn vị” được đông đảo cán bộ, hạ sĩ quan – chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp tham gia, hưởng ứng, đóng góp ý tưởng, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

 Trường Quân sự Quân đoàn tổ chức tọa đàm “Phát huy truyền thống thần tốc - quyết thắng” chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ". 

Mặt khác, nhà trường đã tổ chức “Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong nhà trường”, từ đó góp phần xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa giao thông cho toàn thể cán bộ, hạ sĩ quan - chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp. Đáng nói, các cơ quan, các khoa giáo viên đã thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới toàn thể học viên, chiến sĩ trong các đơn vị của nhà trường. 

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ đều được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và biết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhà trường nói riêng, trong xã hội nói chung. 

Luôn luôn linh hoạt và sáng tạo

Cùng với đổi mới chương trình, nội dung, các đơn vị trong nhà trường đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức và phương pháp PBGDPL. Các hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng hướng trọng tâm vào việc lãnh đạo, chỉ huy lắng nghe, tiếp thu và giải quyết mọi vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ ngay từ cơ sở, tạo bầu không khí thật sự dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đoàn kết trong đơn vị. Sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau trong tập thể góp phần củng cố, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc “Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật” hằng tháng; nhằm phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của các thiết chế văn hóa, khai thác sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật trong học tập, công tác của cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng.

Bên cạnh đó, các cơ quan pháp luật lựa chọn các luật, điều luật, nghị quyết, chỉ thị, nghị định,... có liên quan đến hoạt động quân sự, biên soạn “Sổ tay chiến sĩ”. Sổ học tập chính trị của chiến sĩ, sổ công tác của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đều được biên soạn nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, cơ quan chính trị các cấp soạn thảo một số tình huống và phương pháp, cách thức giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng ở đơn vị.

Một ví dụ điển hình là công tác xây dựng bài giảng, thực hiện giảng dạy các kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng của người giáo viên, báo cáo viên pháp luật của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Phòng Chính trị. Kết hợp chặt chẽ phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, kết hợp dạy kiến thức với kinh nghiệm thực tiễn; các giảng viên đều sử dụng máy trình chiếu, mô hình trực quan, xem băng, đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề các bài học,...; nhằm tạo sự cuốn hút trong học tập, giúp người học nắm chắc kiến thức, hiểu sâu nội dung, liên hệ, vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài những nội dung theo quy định, được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 giao nhiệm vụ, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã nghiên cứu thực tế, biên soạn 02 chuyên đề chuyên sâu phục vụ chương trình học tập tại các cơ quan, đơn vị. Đó là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Khắc phục khâu yếu, mặt yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật”.

Đại tá Khổng Văn Đoan – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy nhà trường nhấn mạnh: “Linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định là khâu then chốt để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. Căn cứ vào nội dung, thời gian quy định của Tổng cục Chính trị và kế hoạch huấn luyện của đơn vị, cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian cho các đối tượng”. 

Theo đó, công tác PBGDPL đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhà trường mẫu mực; củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ trường Quân sự - Quân đoàn 1 với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm